14136 kaple sv. Ducha

Torzální (známka 500) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2125
Kód katastrálního území:
760943
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(počátek 16. století), kolem 1850
Zbořeno:
kolem 1958
Poloha:
SV od městyse, na kopci Hradisko

se sanktusníkem

Téměř zbořena, zůstaly jen zbytky obvodového zdiva, levá a zadní stěna do výše cca 2 m. Byla podkovovitá, vzadu s přístavkem (cca 4 x 8 m), nad vchodem byl zdobený trojúhelníkový štít. Uvnitř byl oltář. Konaly se zde pouti. Kaple stojí na mimořádně krásném vyhlídkovém místě; les směrem ke vsi byl nově vykácen. - Kaple byla postavena na místě, kde původně stával hrádek (ten byl postaven cca v roce 1446 a měl zaniknout v česko-uherských válkách). Na počátku 16. století byl na původním místě hrádku postaven kostelík, který později také zanikl. V polovině 19. století byla na tomto místě postavena kaple. Kaple byla zbořena kolem roku 1958 poté, co do ní udeřil blesk a poškodil ji. - Kaple byla od roku 1958 památkově chráněná, památková ochrana byla Ministerstvem kultury ČSR dodatečně zrušena dne 13.1.1982. - Pozemek s kaplí patří městysu Svitávka; vedení městyse nechalo v roce 2015 zpracovat vizi budoucího rozvoje městyse, podle níž by se měla mj. obnovit kaple sv. Ducha (zastupitelé mají průběžně hlasovat o pořadí priorit).

Zdroj: Lukáš Malý

WGS84 souřadnice objektu: 49.509108°N, 16.601432°E

Komentáře

  • Lukáš Malý napsal 27.03.2011 22:39

    Z mých zdrojů jsem zjistil, že kaple je vystavěna na místě, kde původně stával hrádek. Ten tu vznikl cca v roce 1446. Ten měl zaniknout v česko-uherských válkách. Od počátku 16. století byl na původním místě hradu postaven kostelík, který později také zanikl. A tato kaple vznikla v polovině 19. století.

  • Michal Valenčík napsal 29.03.2011 23:48

    Informace doplněny, děkuji.