14211 kostel sv. Petra a Pavla

Opravené (známka 100) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
743780
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1711 - 1712
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Má novou střechu, sanktusník a přístavek měděnou. - V Růžové existovala farnost již ve středověku, připomínaná k roku 1352, tehdy náležela k děkanství Lípa (dnes Česká Lípa). Od roku 1562 byla farnost protestantská. Současný kostel byl postaven v barokním slohu na místě starší stavby v letech 1710 - 1712 pod patronací majitele panství Franze Karla hraběte Clary Aldringena, stavitelem byl Christian Lagler. Dne 9.10.1712 byla stavba slavnostně vysvěcena knězem Johannem Christophem Müllerem za účasti samotného majitele panství. Kostel byl obdarován cennými jedenácti obrazy apoštolů (sv. Petr a Pavel jsou vyobrazeni na jednom plátně z dílny barokního malíře z okruhu Petra Brandla). V roce 1786 byla v Růžové obnovena farnost, která byla v roce 1912 přičleněna k nově založenému děčínskému vikariátu, když dříve patřila pod vikariát Česká Kamenice. Růžovskou farnost tvoří kromě farní obce také Kamenická Stráň a Mezná. Posledním farářem do roku 1946 byl Mons. Robert Franze. Po 2. světové válce a vyhnání původních obyvatel nebyla již zdejší fara obsazena a farnost byla spravována z Děčína. Kostel začal pustnout. Již vykradený a zdevastovaný kostel vyhořel dne 1.8.1988 a na jaře 1989 byl navržen Okresním národním výborem v Děčíně k demolici; k té nedošlo jen díky převratu v listopadu 1989. - Kostel byl renovován v letech 1996 - 2000 a vysvěcen biskupem ThDr. Josefem Kouklem 7.10.2000. Do interiéru byl umístěn zrestaurovaný mobiliář (hlavní a boční oltáře) z kostela Narození Panny Marie v Dubnici v Podještědí, ze Záhořan u Litoměřic (varhany, křtitelnice, sochy sv. Petra a Pavla), z původního vybavení markvartického kostela (sochy na konzolách). Lavice jsou kopií barokních lavic z Konojed u Úštěka. Presbyterium kostela obepíná novodobá přístavba, která stavebně navázala na původní sakristii a slouží farnosti jako potřebné zázemí. - V roce 2013 uskutečnila farnost za velké dotace Státního zemědělského intervenčního fondu výměnu stávající střešní krytiny za břidlicovou, opravu vnějších omítek a obnovu fresky Svaté Rodiny ve štukovém rámu na stropě kostela. - Kostel patří církvi a je ve správě farnosti v Srbské Kamenici. O obě opravy se velkou měrou zasloužil správce farnosti Mgr. Marcel Hrubý. - Současně byl obnoven i okolní zcela zpustlý hřbitov.

Zdroj: www.obec-ruzova.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.844138°N, 14.292852°E

Komentáře

 • Vladimír Kraus napsal 20.05.2013 11:11

  Dříve neudržovaný a zcela zpustlý hřbitov byl také renovován.

 • Vladimír Kraus napsal 20.05.2013 11:13

  Areál kostela se zvonicí

 • Michal Valenčík napsal 04.06.2013 21:22

  Informace doplněna, děkuji.

 • Vladimír Kraus napsal 05.06.2013 07:33

  Pro upřesnění - uvádí se , že kostel r. 1988 vyhořel. Vyhořela ovšem jen totálně zdevastovaná ruina, která byla stejně komunistickým režimem odsouzena k zániku, jako další sakrální stavby v regionu (Markvartice, Kerhartice, Mařenice atd.). Mnoho se toho "stihlo" v šedesátých a sedmdesátých letech (Verneřicko, Brtníky, Huntířov, Stará Oleška aj.), zde to byla jen otázka času.

 • Michal Valenčík napsal 05.06.2013 18:41

  Děkuji, informace alespoň stručně doplněna.