← kaple sv. Václava (Prachová) kaple Panny Marie Bolestné (Sklené) →
1558 kaple sv. Jana Nepomuckého

Poškozené (známka 400) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 38
Kód katastrálního území:
699110
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1726
Poloha:
na návrší ve vsi

se sanktusníkem

V rekonstrukci; obvodové zdivo lodi je dozděno do původní výše, na koruně zdiva je udělán betonový věnec, shora je zakryt lepenkou. Bez střechy, krovů a stropu. Přístavek při levé straně lodi je zbořen. Fasáda je zničena. Okna a dveře jsou zabedněny. Odstraněny trosky z interiéru kaple. Okolo kaple se volně pase dobytek. – Původně barokní kaple byla postavena obcí v roce 1726 a v témže roce byla vysvěcena budišovským děkanem panem Braschmennem. V 19. století byla přestavěna novogoticky. - Kaple je obdélná s rizalitově předstoupeným vstupem a pětiboce zakončeným presbytářem. Smíšené zdivo je zachované do výše profilované korunní římsy se zbytky omítek prozrazující členění fasád pomocí lizén situovaných na nároží. Boční fasády jsou prolomeny z každé strany jedním oknem zaklenutým lomeným obloukem. Stejná okna prolamují zkosené boky presbytáře. V průčelí je pravoúhle zakončený vstup, v ose nad ním menší okno zaklenuté lomeným obloukem a opatřené mříží. Loď byla zaklenuta lomeným obloukem, presbytář konchou. Na břidlicí kryté střeše byl polygonální sanktusník se zvonem o váze 17 kg z roku 1727. V interiéru byl pouze hlavní oltář z roku 1780, boční oltáře zde nebyly. Na oltářní stěně stál dřevěný modře natřený tarbenákl a na něm obraz Panny Marie, vpravo a vlevo od něj byly čtyři dřevěné svícny. Za oltářem visel obraz sv. Jana Nepomuckého v černě natřeném dřevěném rámu. Kazatelna v kapli nebyla. Kůr byl klenutý, s varhanami. - Pozemek s kaplí patří církvi; o opravu kostela usiluje "Spolek pro ochranu a zvelebení Sedmi Dvorů". V letech 2018 - 2019 půjde na opravu střechy kostela 658.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR.

WGS84 souřadnice objektu: 49.779054°N, 17.438907°E

Komentáře

Žádné komentáře