16822 zvonice

Zaniklé (známka 600) zděné zvonice

Druh stavby:
zvonice
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1706
Kód katastrálního území:
645036
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Zbořeno:
po 1980
Poloha:
u kostela

Zvonice byla hranolovitá se stanovou střechou. - Byla zjevně starší než kostel, vzdor jejím hladkým bezozdobným fasádám nelze vyloučit její souvislost s původním kostelem, který je v Hořejších Kunčicích připomínán již v roce 1393. - Dne 14.1.1965 se sešla porada zástupců Okresního národního výboru v Opavě, Místních národních výborů v Hořejších Kunčicích a Podlesí, Lidových milic okresu Opava, vojenského útvaru v Opavě a dalších za účelem postupu bouracích prací kostelů v Podlesí a Horních Kunčicích. Zde bylo mj. dohodnuto, že předmětem demoličních prací nebude zboření zvonice u kostela, že demolici zvonice si musí zajistit Místní národní výbor v Hořejších Kunčicích na vlastní náklady. Dne 3.9.1980 odpověděl apoštolský administrátor Arcibiskupství olomouckého biskup Josef Vrana farnostem v Bohdanovicích a Jakartovicím na jejich dotaz ze dne 29.8.1980, že nemá nic proti zboření zvonice zničeného kostela v Hořejších Kunčicích. Doporučoval vést opatrně jednání s Místním národním výborem v Jakartovicích tak, aby Místní národní výbor demolici provedl na své náklady. - Pozemek, na němž zvonice stála, je v soukromém vlastnictví (MUDr. Valentina Kolbach z Opavy).

Zdroj: Michala Veselá

WGS84 souřadnice objektu: 49.880327°N, 17.642095°E

Komentáře

Žádné komentáře