16848 kaple sv. Fabiána a Šebestiána

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 283/4
Kód katastrálního území:
798673
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
1684
Zbořeno:
v 70. letech 20. století
Poloha:
ve vsi, v Duchcovské ulici

se sanktusníkem

Kaple byla obdélná s trojboce zakončeným presbytářem. Nad vstupem v průčelí byl tvarovaný trojúhelníkový štít s kulatým okénkem. Střecha byla sedlová, vzadu zvalbená, s poměrně mohutným sanktusníkem dále od průčelí. Vchod v průčelí byl zakončen pravoúhle, po stranách bylo po jednom půlkruhově zakončeném okně. - Kaple měla být postavena v roce 1684 jako poděkování za to, že ves nepostihla morová epidemie v roce 1680. Zvon z kaple byl zrekvírován v roce 1918 vojskem. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě Severočeské doly, a.s. z Chomutova.

WGS84 souřadnice objektu: 50.602684°N, 13.706549°E

Komentáře

Žádné komentáře