16865 kaple

Poškozené (známka 400) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 728
Kód katastrálního území:
730556
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
12.9.1909 (posvěcení)
Poloha:
na hřbitově psychiatrické léčebny, SZ od Starých Bohnic

se sanktusníkem

Bez střechy, krovů a stropu. Obvodové zdivo je zachováno prakticky do původní výše, shora se místy začíná uvolňovat zdivo. Bez oken a dveří. Uvnitř je zpustošená. Zarostlá v křoví. - V kapli byla i místnost pro hrobníka. - Kaple je prohlášena kulturní památkou. - Kaple se nachází v areálu rozsáhlého ústavního hřbitova z roku 1909 (posvěcen dne 12.9.1909) s cca 4000 místy. Na hřbitově je pochováno také téměř 200 italských vojáků z první světové války; instalaci jejich pamětních desek z carrarského mramoru na průčelí kaple nechal v roce 1932 zaplatit tehdejší italský premiér Benito Mussolini, jejich vysvěcení provedl dne 16.10.1932 tehdejší pražský arcibiskup Karel Kašpar. Na hřbitově se pohřbívalo do roku 1951, zcela však zchátral poté, co byl v roce 1963 předán do správy Pohřební služby hl. města Prahy. Pamětní desky italských vojáků byly ukradeny, sanktusník shořel v 90. letech 20. století. - Pozemek s kaplí patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových; úřad připravuje předání pozamku s kaplí do majetku městské části Praha 8, která plánuje opravu kaple a údržbu hřbitova. O obnovu kaple usiluje i "Spolek pro obnovu bohnického ústavního hřbitova". - Dne 8.8.2018 odsouhlasila rada Městské části Praha 8 smlouvu s ÚZSVM o bezúplatném převodu pozemku s kaplí do majetku Hlavního města Prahy a do správy Městské části Praha 8. Smlouvu by mělo následně schvalovat zastupitelstvo Městské části Praha 8 dne 14.11.2018.

Zdroj: Ing. arch. Karel Kuča, Miloš Szabo

WGS84 souřadnice objektu: 50.138033°N, 14.403721°E

Komentáře

 • Miloš Szabo napsal 31.03.2013 20:59

  Dobrý den, podle všeho jde o stále stojící polozbořenou kapli na bývalém hřbitově psychiatrické léčebny, GPS: 50°8'16.895"N, 14°24'13.318"E. Jde o rozsáhlý hřbitov s cca 4000 místy, od roku 1963 jej převzala Pohřební služba hl. města Prahy, která ho nechala zcela zpustnout. Smutné je, že je zde pochováno skoro 200 italských vojáků z první světové války.

 • Miloš Szabo napsal 31.03.2013 21:00

  Takže nejde o zaniklou kapli, ale polozbořenou ruinu (bez střechy).

 • Michal Valenčík napsal 04.04.2013 22:30

  Děkuji za upřesnění, informace upraveny a doplněny.

 • Vladimír Kraus napsal 24.08.2018 18:43

  8.8.2018 byyl hřbitov převeden na MČ Praha 8, která plánuje alespoň částečnou obnovu.

 • Michal Valenčík napsal 29.08.2018 23:18

  Dne 8.8.2018 zatím s převodem pozemku vyslovila souhlas rada MČ Praha 8, 12.9. by totéž ještě mělo schválit zastupitelstvo a teprve poté (pokud smlouvu odsouhlasí i ÚZSVM) dojde k převodu pozemku. Doplnil jsem info o usnesení rady, děkuji.