16879 komenda a špitál křižovníků s červenou hvězdou u kostela sv. Václava

Zaniklé (známka 600) zděné kláštery

Druh stavby:
klášter
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 142/1
Kód katastrálního území:
699357
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Zbořeno:
1983
Poloha:
v někdejší Nádražní ulici

V mlhavých počátcích tohoto místa stála pod mosteckým hradem tržní osada, která měla již farní kostel zasvěcený svatému Vavřinci. Osadu vlastnil Kojata, syn Hrabišův, který ji v roce 1227 odkázal řádu rytířů s červeným křížem v Praze na Zderaze. Krátce po smrti Kojaty stáhl král Václav I. Most pod vlastní správu a započal budovat královské město. V samotných počátcích nového města byly patrny vlivy královy sestry svaté Anežky. Řád křižovníků s červenou hvězdou, který v roce 1237 Anežka založila a který je jediným řádem české provenience, zřídil před rokem 1253 mimo hradby města Mostu svoji komendu, klášter a kostel zasvěcený svatému Václavu. Zakládací listina komendy shořela roku 1639 spolu s archivem, takže pro nejstarší období chybějí přímé doklady. Řád křižovníků s červenou hvězdou pečoval nejen o chudé, sociálně potřebné a nemocné, ale také o poutníky a lidi na cestách, kteří v křižovnické komendě nalézali jisté a bezpečné útočiště, místo osvěžení, odpočinku a ochranu. Mostecká komenda přetrvala i husitské bouře, i když tehdy zřejmě zanikla její samostatná fara. Když byly za císaře Josefa II. v zemi zrušeny mnohé kláštery a bratrstva, utrpěl také katolicismus v Mostě velké ztráty. Křižovníci s červenou hvězdou zachránili svoji komendu v Mostě tím, že zřídili farnost pro Střimice, Ves sv. Václava a Taschenberg. Komenda tak fungovala nepřetržitě až do roku 1950, kdy byla násilně zlikvidována komunistickými úřady v noci z 13. na 14.4.1950 v rámci takzvané "Akce K". - Poslední budova komendy byla postavena kolem 2. poloviny 17. století, jak dokládala datace 1658 na portále a připojený fundační nápis. Ve 2. polovině 19. století byla vně i uvnitř zcela přestavěna; z původní stavby byly zachovány pouze valeně klenuté stropy a vstupní portál s kamenným ostěním a půlkruhovou archivoltou, nad níž byla umístěna oválná kartuše mezi figurami dvou lvů, držících emblémy krížovnického řádu. Kartuš byla lemována boltcovým rámem a nesla nápis : "Wenceslav Bohend.de Rex Quartus Fundotor Commendae S. Wenceslai Prope Cisitatem Pontensem Anno Domini MCCL V I I I ”. Bývalý hospodářský dvůr, v němž byla komenda umístěna, byl přístupný kamenným půlkruhovým portálem, do jehož ostění byly vlo­ženy bosované cihly a jehož rám ukončovala římsa. Nad ní byl segmentový štít s třemi koulemi a akantovou kartuší se znakem křižovnického řádu. Po pravé straně byla zazděná branka pro pěší. se zachováním pouze barokních sklepů a střepu stavby. - Budova komendy byla památkově chráněná; její ochrana byla Ministerstvem kultury ČSR zrušena dne 2.12.1981. Budova pak byla zbořena při likvidaci města Most v roce 1983. - Pozemek, na němž komenda stála, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic.

Zdroj: Ing. arch. Karel Kuča

WGS84 souřadnice objektu: 50.528395°N, 13.642183°E

Komentáře

Žádné komentáře