16986 židovský hřbitov

Opravené (známka 0) ostatní

Druh stavby:
židovský hřbitov
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 1743
Kód katastrálního území:
601268
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
před 1662
Zbořeno:
1938 - 1939
Poloha:
v Z části města, mezi ulicemi Novoveská a U trati

Na hřbitově je nově osazena část náhrobků. Celá plocha hřbitova je vysekána. Kolem části hřbitova je postavena nová ohradní zeď. - Nejstarší písemná zmínka o tomto hřbitově pochází z roku 1662. Nacházel se necelý kilometr západním směrem od bečovského náměstí ve svahu na místě bývalé výsypky důlní štoly u cesty do Mnichova. Horní část hřbitova lemovala cesta do obce Nová Ves a v blízkosti dolní části tekla řeka Teplá. - V roce 1859 došlo k rozšíření hřbitova o louku ležící východně od tehdejší nekropole. Bečovský židovský hřbitov měl podobu protáhlého trojúhelníku, byl obehnán kamennou zdí a vstupovalo se na něj z východu nízkou brankou. Náhrobky byly uspořádány v řadách kolmo stoupajících do svahu a jednotlivé náhrobky byly zřejmě dle tradice nápisem otočeny k východu. - Ve 30. letech 20. století se na hřbitově nacházelo kolem tří set náhrobků, nejstarší z nich pocházely z 2. poloviny 17. století. Ke svému účelu hřbitov sloužil až do roku 1938. Za 2. světové války byl hřbitov zničen a zasypán vyvezenou zeminou z rekonstruované silnice do Nové Vsi. Některé náhrobní kameny byly rozebrány jako stavební materiál a více než sto dalších bylo použito na vydláždění mlýnského dvora v nedaleké obci Vodná. Rovněž byla zbořena i ohradní zeď. Hřbitov tak zcela zanikl a až do počátku 21. století se na něj téměř zapomnělo. V roce 2010 majitel pozemku a Federace židovských obcí zastoupených společností Matana, a.s., dali podnět k archeologickému průzkumu v místech bývalého mlýna za účelem nalezení židovských náhrobků. Tuto akci po odborné stránce zajistil Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Lokti. V roce 2011 pak byla odkryta celá plocha původního mlýnského dvora, na níž se nalezlo přes sto padesát poškozených náhrobních kamenů a jejich artefaktů. Po jejich vyzvednutí se přistoupilo k očištění, fotografování, změření a předání k profesionálnímu restaurování. V téže době se započalo i s obnovou plochy původního hřbitova a od roku 2013 se postupně vracejí nalezené náhrobní kameny na pozemek bývalého hřbitova (čtyři nalezené náhrobky jsou uloženy v bečovském hradním lapidáriu). - Pozemek se hřbitovem patří Federaci židovských obcí v České republice.

Zdroj: Mgr. Lukáš Svoboda, Muzeum Karlovy Vary

WGS84 souřadnice objektu: 50.083405°N, 12.829812°E

Komentáře

Žádné komentáře