17034 nová synagoga

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 208/16
Kód katastrálního území:
640972
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
válečné události
Postaveno:
1891 - 3.9.1893 (zasvěcení)
Zbořeno:
vyhořela v srpnu 1941, zbořena 24. - 26.3.1942
Poloha:
na dnešním náměstí Svobody

Synagoga byla honosná budova (28 x 17 m) vystavěná v maursko-orientálním slohu s románskými prvky. Výška budovy po hlavní římsu byla asi 11 metrů, takže dominovala v okolní zástavbě. Vypracováním projektu byl pověřen mladý vídeňský architekt Jakob Gartner, rodák z Přerova. Stavba byla zahájena v roce 1891 a dne 3.9.1893 synagogu slavnostně zasvětil nový mladý rabín Dr. Jakob Freimann. Současně byla v jejím sousedství vystavěna budova, která sloužila jako rabinát i zimní modlitebna. – Jednalo se o podélnou stavbu s odstupněnými štíty a vížkami a středovými rizality v čelních i bočních průčelích. Hlavní vstup na západě vedl do předsíně s dvěma bočními schodišti na galerie pro ženy po třech stranách hlavního sálu. Interiér zdobila široká půlkruhově ukončená okna s vitrážemi, dekorativní výmalba a ve východním výklenku svatostánek ve formě baldachýnu s cibulovou vížkou. - První neúspěšný pokus o zapálení synagogy se udál v noci 24.7.1941, tehdy byl ještě požár místními hasiči v zárodku zlikvidován. Při druhém pokusu v noci z 11. na 12.8.1941 měli již hasiči zakázáno zasahovat a tak synagoga vyhořela. Při požáru byla zničena i část obvodových zdí, vcelku zůstala hlavně štítová zeď. Torzo stavby zbořily německé oddíly pomocí trhavin ve dnech 24.- 26.3.1942. - Z vnitřního vybavení synagogy se do dnešních dnů dochovaly dvě kamenné pamětní desky, umístěné zřejmě v předsíni, jedna k výstavbě synagogy, druhá se jmény židovských vojáků padlých za 1. světové války. Z vnější výzdoby se zachovala Davidova hvězda z věžičky s desaterem. - Pozemek, na němž synagoga stála, patří městu Holešov.

Zdroj: Mgr. Ondřej Machálek, Městské muzeum Holešov + Jiří Fiedler

WGS84 souřadnice objektu: 49.333224°N, 17.576142°E

Komentáře

  • Miloslav Horník napsal 02.01.2019 10:08

    Zničení synagogy v Holešově – velmi vzácný dokumentární amatérský filmový záznam z roku 1941, který zachycuje zničení Nové synagogy v Holešově nacisty. Délka 10:43 min. Zde: https://www.facebook.com/289023901172857/videos/931743150234259/?hc_location=ufi