17065 synagoga

Torzální (známka 500) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
stavební parcela č. 270/4
Kód katastrálního území:
655538
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
asi 1848
Zbořeno:
1976
Poloha:
JZ od náměstí

Klasicistní židovská synagoga, která nahradila původní dřevěnou synagogu z 18. století, byla vystavěna v roce 1848 podle návrhu neznámého architekta nad masou jihozápadní rohové bašty středověkého městského opevnění jihozápadně od náměstí na jižním okraji historického jádra města Chyše (Chiesch). Do roku 1870 působila v prostoru spodního patra synagogy židovská škola. Kolem synagogy se rozprostíralo židovské ghetto, které tvořilo pět zděných domů, které obklopovaly velký dvůr. Ghetto, nadneseně nazývané Judenstadt (Židovské město), bývalo spojeno s chyšským náměstím spojeno pouze úzkou uličkou. Mladší židovský sídelní okrsek, nazývaný Husí Víska (Gansdörfl), se rozkládal před městskými hradbami s domy soustředěnými po obou stranách ulice podél severního břehu Židovského rybníka (Judenteich). V sousedství synagogy byly později vybudovány tzv. židovské schody, komunikační zkratka propojující oba židovské sídelní okrsky a tím i vnitřní město s údolím. Ve druhé polovině 19. století byla židovská komunita ve městě nejsilnější, k roku 1870 zde bylo evidováno nejvíce židovského obyvatelstva, celkem 136 osob, poté se již projevuje stěhování do větších měst po občanském zrovnoprávnění. V roce 1893 byla zdejší náboženská obec pro pokles počtu věřících zrušena a péči o zbývající židovské věřící převzal rabinát ve Žluticích. Roku 1900 žilo Chyších celkem 55 Židů. Roku 1912 byla synagoga částečně zmodernizována. V roce 1930 bylo ve městě hlášeno již pouze 22 osob židovského vyznání. Synagoga sloužila k občasným bohoslužbám až do nacistické okupace v roce 1938, tehdy zde žily poslední čtyři židovské rodiny. Během druhé světové války nepodlehla kupodivu zdejší synagoga řízené demolici. Po roce 1945 však opuštěný a neudržovaný objekt postupně chátral. Během následujících let se propadla střecha objektu a zřítila se velká část obvodových i příčných zdí. V roce 1976 bylo nakonec kvůli havarijnímu stavu strženo torzo horního patra bývalé synagogy, okna a vstup do spodního patra, propojeného s městskými hradbami, byla zazděna a vnitřní prostor byl zasypán sutinami z horní části stavby. - Klasicistní synagoga v podobě vysoké hranolové věže vyrůstající z masivu rohové bašty městského opevnění z 15. století, završená vysokou břidlicovou valbovou střechou (jediná podobná synagoga "věžového typu" je dochovaná v Úštěku na Litoměřicku). Vnější stěny synagogy byly hladké, prolomené vysokými obdélnými okny a završené profilovanou korunní římsou. Horní zděné patro synagogy, ve kterém byl umístěn modlitební sál, bylo přístupné z prostoru židovského ghetta. Prostor spodního patra synagogy v mase původní středověké kamenné bašty, ve kterém do roku 1870 působila židovská škola, byl přístupný obdélným pískovcovým portálem vchodu s nadsvětlíkem, prolomeným v západní zdi z prostoru schodiště, a prosvětlen dvěma obdélnými okny v jižní stěně. - Pozemek se synagogou patří Federaci židovských obcí v České republice.

Zdroj: Jiří Fiedler; pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.10382°N, 13.247694°E

Komentáře

Žádné komentáře