17195 synagoga

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 2143/1
Kód katastrálního území:
724866
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
válečné události
Postaveno:
(15. - 16. století), 1854 - 1856 (vysvěcení)
Zbořeno:
říjen 1938
Poloha:
J od kostela

Původní menší synagoga, do níž se zvenku sestupovalo po schodech, měla stěny uvnitř vyzdobeny hebrejskými náboženskými symboly a ornamenty a byla velmi starobylá, snad z 15. nebo 16. století, údajně nejstarší na Moravě. Tato synagoga byla zbořena v roce 1853. Na jejím místě byla v letech 1853 - 1855 postavena synagoga nová, vysvěcená roku 1856. Jednalo se o třípodlažní centrálu na téměř čtvercovém půdorysu (18 x 19,5 m) s nízkou stanovou střechou podle projektu architekta Laurenze Wagnera. Pětiosá průčelí byla členěna výraznou kordonovou římsou, nárožní bosáží, plastickými lizénovými rámci, obloučkovým vlysem a třemi řadami půlkruhově zakončených oken nad sebou. Ženské postranní vstupy vedly ke schodištím na dvoupatrové galerie po třech stranách hlavního sálu, ve východním výklenku byl umístěn vysoký empírový svatostánek. - Neobvykle mohutná a výstavná budova byla zbořena nacisty ihned po záboru pohraničí v říjnu 1938. Zachovaly se desky desatera, dnes umístěné v kostele. - Na místě synagogy je v současné době volné prostranství. - Synagoga stála na pětici pozemků; dva z nich (pozemkové parcely č. 2143/1 a 2142/1) patří Federaci židovských obcí v České republice, další dva (pozemkové parcely č. 2147/2 a 2146/1) jsou v soukromém vlastnictví (Marek Welzl z Pohořelic) a pátý (pozemková parcela č. 2145) je také v soukromém vlastnictví (Dana a Vlastimil Perntovi z Pohořelic).

Zdroj: Jiří Fiedler; www.pohorelice.cz

WGS84 souřadnice objektu: 48.980221°N, 16.523916°E

Komentáře

Žádné komentáře