17323 fara

Polozřícené (známka 445) zděné fary

Druh stavby:
fara
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1337
Kód katastrálního území:
917940
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1729 - 1732
Poloha:
na J okraji vsi, při cestě ke kostelu

Bez střechy a krovů. Zachovány jsou zbytky kleneb. Obvodové zdivo je zachováno prakticky do původní výše. Interiér je zasypán troskami střechy a kleneb. Nově jsou odstraněny náletové dřeviny v okolí fary a v jejím interiéru. - Fara je vestavěna do ohradní zdi bývalého hřbitova při severní straně kostela. Obdélná barokní budova, na straně ke kostelu přízemní, směrem k obci patrová, krytá vysokou šindelovou valbovou střechou se dvěma komíny. Vstupní průčelí budovy bývalo pětiosé, boční pak čtyřosé. Vnější stěny fary bývaly členěny lizénami a lizénovými rámci a obdélnými okny v rámcích s uchy. Prostory v přízemí budovy jsou sklenuty valeně s lunetami, v patře pak bývaly místnosti plochostropé se stropy s fabionem. Suterén budovy tvořily valeně zaklenuté místnosti. - Fara byla v roce 1958 prohlášena kulturní památkou; památková ochrana byla Ministerstvem kultury zrušena dne 28.1.1980. - Pozemek s farou patří obci Doupovské Hradiště. - Na základě zákona č. 15/2015 Sb. byl pozemek s farou ke dni 1.1.2016 vypuštěn z vojenského újezdu Hradiště a stal se součástí nově vzniklé obce Doupovské Hradiště.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.243397°N, 13.022449°E

Komentáře

Žádné komentáře