1753 kaple s hrobkou rodiny Keil von Eichenthurn

Poškozené (známka 340) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple (hrobka)
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1855/2
Kód katastrálního území:
693391
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1907 - 1908
Poloha:
na úpatí kopce Dubí, v bývalé zámecké oboře, na kraji lesa vlevo od žluté turistické značky, SZ od města

Má novou prosklenou střechu. Fasáda je opravená. Be oken. Má nové dveře. Interiér kaple není opraven (vnitřní omítky v kapli jsou až na pár zbytků štuků zničeny), opraveny jsou vnitřní omítky v kryptě. Opraveno je schodiště před vstupem do kaple. Kolem kaple je nově uděláno odvodnění. Nově je vykácen pozemek okolo kaple. - Jedná se o zděný objekt z plných pálených cihel s vnější tzv. kamennou omítkou (imitace přírodního kamene). Plocha fasády je rozčleněna svislými a vodorovnými drážkami imitujícími kamenné kvádry. Plocha uvnitř je upravena pemrlováním. Soklová část je provedena z obkladu žulových desek bez viditelného kotvení. Předsazené schodiště a bloky jsou rovněž ze žuly. - V době svého vzniku byla kaple nazývána mauzoleem. Skládá se ze dvou částí. Podzemní prostor sloužil jako hrobka, byl určen k uložení ostatků 6 osob. Daleko honosnější a větší je nadzemní část stavby, která sloužila jako pohřební kaple. Stavbu připravil a realizoval v letech 1907-1908 Heinrich Keil von Eichenthurn (nar. 5.7.1856). Keil si za projektanta a zhotovitele stavby zvolil významného opavského stavitele Julia Lundwalla. Architektonická podoba jednoznačně vychází z antiky. Orientována je severo - jižním směrem. Do kaple vedlo předložené schodiště, z něhož zůstaly dva poházené prvky; jinak se nedochovalo. Portál podepírá dvojice dórských sloupů, na nichž leží kladí s holým architrávem, zdobným vlysem a profilovanou korunní římsou. Kladí lemuje celou stavbu. V čelním a zadním štítu jsou trojúhelníkové frontony, čelní fronton vyplňuje rodinný erb. Vstupní otvor do kaple je bez dveří, lemovaný kamenným profilem, na nějž rozměrově navazuje nápis FAMILIE KEIL VON EICHENTHURN v profilovaném rámu. V obou bočních stěnách jsou trojokénka osvětlující kapli. Lesní průčelí zdobí nad kladím fronton bez vnitřního reliéfu, pod ním je další frontonem zakončený vstup do krypty. Z interiéru kaple nezůstalo skoro nic. Zbytky štukových pilastrů, na oltářové stěně svazkových. Krypta vyplňuje celý prostor pod kaplí. - Když Keil dne 14.12.1914 zemřel v Opavě, byl převezen do Města Albrechtic a jako první uložen dne 18.12.1914 do mauzolea. Dle rodného a křestního listu byl celým jménem Heinrich Karl Vincenz Albert Maria Keil se šlechtickým titulem von Eichenthurn propůjčeným mu v roce 1908 C.K. mocnářstvím. Hrobka byla až do počátku 70. let 20. století v bezvadném stavu, v této době ji začali ničit vandalové, kteří zhanobili i ostatky šesti osob z rodiny původních majitelů uložených v kryptě hrobky (lidské ostatky vytáhli ven z rakví a rozvěsili je po okolí kaple). V roce 1984 byly proto tyto ostatky pohřbeny ma hřbitově v Krnově. - Pozemek s kaplí patří Lesům ČR, s.p.; podnik zorganizoval v roce 2018 částečnou opravu kaple. Slavnostní posvěcení částečně opravené kaple proběhlo dne 28.9.2018.

Zdroj: www.smirci-krize.cz; Radovan Zatloukal; Ing. Ivan Roller

WGS84 souřadnice objektu: 50.173052°N, 17.56502°E

Komentáře

Žádné komentáře