17648 starý židovský hřbitov

Poškozené (známka 0) ostatní

Druh stavby:
židovský hřbitov
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 349
Kód katastrálního území:
682624
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
JV od vsi, na východním břehu potoka

Ohradní zeď je dosti poškozená. V horní části hřbitova je řada obnovených náhrobků. Celá plocha hřbitova je zbavená náletové vegetace. - Hřbitov založený pravděpodobně roku 1660, byl k pohřbům užívaný do konce 19. století. Z opuštěné márnice zbývaly už v roce 1937 jen obvodové zdi. Na podzim 1938 nacisté cenný hřbitov značně poškodili, po 2. světové válce byly náhrobky postupně rozkrádány. Dochované jsou části ohradní zdi a zbytky márnice. - Pozemek se hřbitovem patří Federaci židovských obcí v České republice; v roce 2019 půjde na opravu náhrobků na hřbitově 220.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

WGS84 souřadnice objektu: 50.28769°N, 13.632846°E

Komentáře

Žádné komentáře