18087 hřbitov

Poškozené (známka 0) ostatní

Druh stavby:
hřbitovy
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1137
Kód katastrálního území:
917940
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1892 (posvěcen 23.10.1892)
Poloha:
VJV od vsi

Celá plocha hřbitova je nově zbavena náletových dřevin. Zachována je poškozená ohradní zeď a velké množství poškozených náhrobků; část z nich již byla znovu postavena. Z márnice zůstala část zadní stěny, na zemi leží kamenné ostění dveří. - Již v roce 1863 zdůrazňoval tehdejší svatoborský farář Johann Weselý ve svém dopisu Okresnímu úřadu v Karlových Varech, že zdejší „Boží pole“ (hřbitov), které se rozkládá kolem kostela, je pro svatoborský farní okrsek příliš malé. Vzhledem k tomu, že se populace rok od roku zvyšovala, tak se potřeba nového hřbitova stávala stále naléhavější. V roce 1887 proto c. k. okresní ředitelství v Karlových Varech uspořádalo komisionální návštěvu starého hřbitova, z důvodu zjištění potřebného postupu. Během této návštěvy bylo potvrzeno, že starý hřbitov rozkládající se kolem kostela je příliš malý, a že ani přístavbou nemůže být rozšířen, a proto že musí být vystavěn nový hřbitov. Během druhého komisionálního projednávání dne 18.6.1889 se přítomní zástupci přifařených obcí shodli s farářem a patronátním komisařem Josefem Schmalfussem, vrchním lesníkem v Kyselce, že nový hřbitov bude vystavěn na farním pozemku p.č. 700 o rozsahu 2.200 m², k čemuž obce uhradí jednorázovou kompenzaci na nutné výdaje farního beneficia ve výši 200 zlatých. Rovněž byl pořízen zápis o postoupení pozemku. V případě, že by měl být jednou nový hřbitov zrušen, tento hřbitovní pozemek by připadl beneficiu. Hřbitov měl být konfesionální (církevní). Trvalo ještě nějakou dobu, než se přistoupilo ke stavbě nového hřbitova, neboť obec Svatobor hledala stále nové a nové záminky, jak stavbu oddálit. V roce 1892 se konečně začalo stavět. Stavbu převzali Martin Lang se stavbyvedoucím Aloisem Riedlem, oba z Činova. Neboť si chtěli oba při této zakázce hodně vydělat, pracovali nepředvídatelně, což jim bylo později při převzetí dne 6.10.1892 vytýkáno. Nový hřbitov, na jehož zřízení přispěla kostelní pokladna částkou 600 zlatých, byl dostavěn na konci září roku 1892 a na závěr byl tento nový hřbitov s povolením Nejctihodnějšího Ordinariátu v Praze dne 23.10.1892 posvěcen. První pohřeb se konal na novém hřbitově dne 5.2.1893, kdy zde byla pohřbena Maria Anna Himmelová, obyvatelka Šemnice čp. 23. Po začlenění vsi Svatobor do Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 hřbitov zcela zpustnul a zarostl náletovými dřevinami. - Pozemek se hřbitovem patří obci Doupovské Hradiště; vyčištění hřbitova provedl v letech 2016 - 2017 "Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska", který nyní hřbitov postupně opravuje. - Na základě zákona č. 15/2015 Sb. byl pozemek se hřbitovem ke dni 1.1.2016 vypuštěn z vojenského újezdu Hradiště a stal se součástí nově vzniklé obce Doupovské Hradiště.

Zdroj: http://dokumentacepamatek.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.24219°N, 13.025685°E

Komentáře

Žádné komentáře