18249 kaple Božího těla

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2416/1
Kód katastrálního území:
727181
Období devastace:
1654–1848
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1382 - 1393
Zbořeno:
1791
Poloha:
na Karlově náměstí

Kaple byla postavena v letech 1382 až 1393 asi podle plánů Petra Parléře na místě dřevěné věže a zasvěcena byla Nejsvětějšímu Tělu a Krvi Páně, Panně Marii a svatým Felixi a Adauktovi. - Stála ve středu tehdejšího Dobytčího trhu (dnes Karlovo náměstí). Kaple měla půdorys hvězdy s osmicí paprskovitých kaplí okolo masívní centrální hranolové věže situované nad středem stavby. Základ půdorysu měl zřejmě podobu řeckého kříže, jehož ramena s výjimkou západní strany byla ukončena polygonálními závěry a v diagonálách vsunuty patrně mezi ramena další polygonální kaple. Stavba byla orientována k východu, s hlavním vstupem ze západu od Zderazu a bočním z jihu od Emauz. – Na dřevěné věži, která byla předchůdcem kaple Božího Těla, se od roku 1354 ukazovaly každý rok na první pátek po Velikonocích svaté ostatky, které získal Karel IV. v roce 1350 (Longinovo kopí, hřeby, trny z Kristovy koruny, houba, části z dřeva kříže, z Kristových rouch, z ubrusu z Poslední večeře apod.). Svaté ostatky, doplněné o další relikvie, byly pak přechovávány na Karlštejně a ve svatovítském pokladu. - Tento každoroční svátek se podle nejcennějších relikvií nazýval svátkem Sv. kopí a hřebů Páně a do Prahy na ten den přicházeli poutníci. Podle záznamů Beneše Krabice z Veitmile poutníci zaplnili celé náměstí. Poutníkům, kteří v Praze na tento svátek zemřeli, byl vyhrazen hřbitov u rotundy sv. Longina. Svátek se slavil i po postavení kaple Božího Těla. - Shromáždění lidí během svátku se později využívalo také k vyhlašování důležitých ustanovení. Např. 24. dubna 1411 byla z věže vyhlášena částečná konfiskace důchodů a majetku pražských duchovních. V roce 1416 se zde přijímalo pod obojí, v roce 1420 zde byl vyhlášen odboj proti Zikmundovi a v roce 1437 zde byla vyhlášena kompaktáta. V roce 1524 zde kázal Thomas Müntzer. Do roku 1610 se ke kapli Božího Těla také konala třídenní smuteční procesí, která vypravovala pražská univerzita z Karolina u příležitosti výročí smrti Karla IV. - V roce 1403 byla kaple předána Pražské univerzitě, které sloužila až do počátku 17. století. Mimo jiné sloužila pohřbům, především univerzitních profesorů a vědců. Jako poslední zde byl pochován Jan Campanus Vodňanský v roce 1622. Kapli těsně obklopoval drobný hřbitov. - V roce 1609 byla rekonstruována věž kaple. - Roku 1622 získalo kapli do správy Tovaryšstvo Ježíšovo, které si zřídilo svou rezidenci v domech přiléhajících ke kapli. Jezuité zprvu plánovali zbudovat novou kolej okolo kaple, tedy ve středu náměstí, ale brzy tento plán přehodnotili a místo toho pro výstavbu koleje začali skupovat domy v jihovýchodní části náměstí. Výstavba této koleje vyvrcholila stavbou nového kostela svatého Ignáce, nicméně kaple Božího Těla zůstala ve správě jezuitů i nadále, až do zrušení řádu v roce 1773. Tehdy byla dočasně předána do správy farnosti u kostela svatého Vojtěcha a začala chátrat. V roce 1784 byla v rámci josefinských reforem zrušena, odsvěcena a přeměněna ve skladiště. Pražský magistrát ale brzy poté rozhodl o její demolici, aby ji nemusely objíždět povozy cestou z Ječné do Resslovy ulice. Po roce 1789 byla kaple prodána v dražbě na stavební materiál měšťanu Václavu Lieberovi. Zbořena byla v roce 1791 a stavební kámen byl odvezen na stavbu továrny na Pankráci. - Při archeologickém výzkumu v souvislosti s plánovanou úpravou Karlova náměstí byly na jaře 2011 objeveny zbytky kaple a několik hrobů v blízkosti Ječné ulice. Hlavní část kaple by měla být přesně pod ulicí. Zdivo ale na místě nezůstalo, pouze pozůstatky základů, protože podle dobových pramenů byla kaple zbořena a stavební materiál znovu využit. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu Praha.

Zdroj: www.cs.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 50.075779°N, 14.419874°E

Komentáře

Žádné komentáře