18446 kapucínský klášter

Poškozené (známka 340) zděné kláštery

Druh stavby:
klášter
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 72
Kód katastrálního území:
644871
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1650 - 1652
Poloha:
na SV konci města

Uvnitř neopraven. - Klášterní areál je obdélného tvaru, v jeho čele vystupuje jednoduchý jednolodní kostel se dvěma bočními kaplemi a za ním se nacházejí konventní prostory s vnitřním dvorem. Věžovitá stavba lavatoria (umývárny) byla od konventu oddělená a přístupná po dřevěném můstku. - Snahy o založení kapucínského kláštera lze vysledovat již v roce 1646. Ovšem jeho základní kámen byl položen až roku 1650 a celý klášter byl dokončen o dva roky později, vyjma kostela, který byl vysvěcen až roku 1654. Donátorem kláštera se stal majitel panství Maxmilián z Trautmannsdorfu, jehož rod měl v klášterním kostele po několik generací využívané rodinné mauzoleum. Okolo roku 1702 byla v kostele vybudována panská oratoř a nová kazatelna. Koncem 18. století byl klášter rozšířen o kapli nemocných a knihovnu. Další velká přestavba konventu započala roku 1864 a o dvě léta později byla dokončena. Definitivní zánik klášterního života přinesla násilná akce komunistického režimu proti klášterům v noci z 13. na 14.4.1950. Mniši byli internováni a odvezeni a klášterní areál byl posléze využíván jako skladiště potravin. - Pozemek s klášterem patří městu Horšovský Týn.

Zdroj: www.atlasceska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.531833°N, 12.946225°E

Komentáře

Žádné komentáře