18724 kapličky křížové cesty

Zaniklé (známka 600) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1736/1
Kód katastrálního území:
637823
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1719 - 1720
Zbořeno:
v 70. letech 20. století
Poloha:
SV od Havlíčkova náměstí, v Havlíčkových sadech

V letech 1719 až 1720 byl zásluhou děkana Jana Křtitele Seidla postaven kostel Nejsvětější Trojice. Současně byl u něho zřízen hřbitov a řada kapliček, směřujících jako křížová cesta na vrch Kalvárie se třemi vztyčenými kříži. Křížová cesta sloužila pro tradiční pouti do 19. století. Pouť šla od kostela Nejsvětější Trojice, kolem kaple sv. Kříže (kde bývala studánka), dále směrem k bývalému Pabouskovu statku. Tam bylo poslední zastavení, které bylo zbořeno koncem 70. let 20. století. Do dnešní doby se z nich zachovala pouze jedna kaplička (páté zastavení). Jde o pilířovou stavbičku s obdélnou nikou, v níž byl, jak vyplývá z pořadí, zobrazen výjev Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž. – Na strmém svahu bylo prvních pět zastavení postaveno v rozestupu 40 m, za terénní hranou v mírném stoupání byly intervaly mezi dalšími božími mukami asi 60 -70 m. Asi 100 m východně od vrcholku Kalvárie stávala barokní kaple Kalvárie. Byla to malá šestiboká centrální stavba, postavená podle návrhu Tomáše Schoppera. – Původně měřila křížová cesta asi 1 kilometr. Ke zkrácení cesty a vztyčení tří křížů na hraně svahu došlo někdy před rokem 1838, jak vyplývá z mapy stabilního katastru. - Pozemek, na němž kapličky křížové cesty stály, patří městu Havlíčkův Brod.

Zdroj: Miloslava Melounová - Městský úřad Havlíčkův Brod

WGS84 souřadnice objektu: 49.609204°N, 15.583629°E

Komentáře

Žádné komentáře