18724 kapličky křížové cesty

Opravené (známka 112) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička křížové cesty
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1736/1
Kód katastrálního území:
637823
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1719 - 1720
Zbořeno:
v 70. letech 20. století
Poloha:
5. zastavení křížové cesty, v Havlíčkových sadech

Má betonovou střechu. Místy potřebuje opravit nátěr. Bez dvířek, prázdná. - Jediná dochovaná kaplička z původních zastavení křížové cesty. Jde o pilířovou stavbičku s obdélnou nikou, v níž byl, jak vyplývá z pořadí, zobrazen výjev Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž. - V letech 1719 až 1720 byl zásluhou děkana Jana Křtitele Seidla postaven kostel Nejsvětější Trojice. Současně byl u něho zřízen hřbitov a řada kapliček, směřujících jako křížová cesta na vrch Kalvárie východně od města, kde byly vztyčeny tři kříže. Křížová cesta měřila původně asi 1 km a sloužila pro tradiční pouti do 19. století. Poutníci chodili od kostela Nejsvětější Trojice, kolem blízké kaple sv. Kříže (kde bývala studánka) a dále směrem k bývalému Pabouskovu statku na kopec Kalvárie. Tam bylo poslední zastavení, které bylo zbořeno koncem 70. let 20. století. Na strmém svahu bylo prvních pět zastavení postaveno v rozestupu 40 m, za terénní hranou v mírném stoupání byly intervaly mezi dalšími božími mukami asi 60 - 70 m. Do dnešní doby se z původních zastavení zachovala pouze jedna kaplička (původní páté zastavení). - Před rokem 1838 (jak vyplývá z mapy Stabilního katastru) došlo ke značnému zkrácení křížové cesty a přesunu trojice křížů z kopce Kalvárie na hranu svahu (nad dochované 5. zastavení). - Pozemek s kapličkou patří městu Havlíčkův Brod.

Zdroj: Miloslava Melounová - Městský úřad Havlíčkův Brod

WGS84 souřadnice objektu: 49.609212°N, 15.584707°E

Komentáře

Žádné komentáře