kaple (Borek) →
1880 kaple sv. Josefa

Poškozené (známka 400) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 155/1
Kód katastrálního území:
667404
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1834
Poloha:
ve vísce

se sanktusníkem

V rekonstrukci; nově vyzděna korunní římsa na hlavní lodi; zdivo je shora zakryto lepenkou. Bez střechy a krovů (odstraněny asi v roce 2008 nebo 2009, sanktusník odstraněn již dříve). Zdivo mimo přední štít dosahuje do původní výše, při odstraňování střechy a krovů zbořena i většina předního štítu. Omítka je silně poškozena. Bez oken a dveří (zabedněny). Uvnitř trosky. Vyřezány okolní křoviny. - Po vyhnání původních obyvatel po skončení 2. světové války kaple zcházrala. Dne 27.4.1959 povolil okresní církevní tajemník Miroslav Štolcfarnosti v Kobylé, aby v období 1.5. - 31.12.1959 uspořádala kostelní sbírku na opravu kaple v Anníně. I přes provedenou opravu kaple dále chátrala. V srpnu 1967 odsouhlasil Okresní národní výbor v Šumperku vystěhování veškerého mobiliáře z kaple a přípravu její likvidace. K ní ale naštěstí nedošlo, neboť se nenašel zájemce, který by chtěl stavbu rozebrat na stavební materiál. - Pozemek s kaplí patří "Občanskému sdružení pro obnovu kaple svatého Josefa" z České Vsi, které usiluje o opravu kaple. Původně neplánovalo obnovit kapli v původní podobě, ale s prosklenou střechou a bez sanktusníku. V roce 2015 ale z finančních důvodů od prosklené střechy ustoupilo a rozhodlo se obnovit standardní sedlovou střechu s valbou nad presbytářem, ale bez původního sanktusníku, který má být nahrazen dřevěnou zvoničkou postavenou na troskách menší kaple stojící před kaplí sv. Josefa. - Obnova předního štítu a zastřešení kaple je plánována na jaro 2018. - Víska Annín je téměř zbořena; zbyla jedna stodola a velké trosky dvou domů.

WGS84 souřadnice objektu: 50.348049°N, 17.099291°E

Komentáře

Žádné komentáře