1885 kaple

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 38
Kód katastrálního území:
783811
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1882
Poloha:
u kostela

středně velká

Bez dveří, zařízená. - Nad vchodem do kaple bývala umístěna deska s nápisem „Erbaut zur Ehre Gottes durch Ignatz und Anna Gottwald 1882.“ („Postaveno ke cti Boží Ignatzem a Annou Gottwaldovými 1882.“).- Nazývána Gottwaldova kaple (Gottwaldkapelle). - Ignatz Gottwald byl rodákem z Dolního Lesa a pocházel z domu s hospodářstvím, který v roce 1946 vlastnil rolník Fritz Lindenthal. Ignatz Gottwald jako chlapec po absolvování školního vyučování přišel jako pacholek býků na vlčický dvůr. Později šel na vojnu a tam se mu podařilo se svou pílí a odhodláním vyšvihnout na poručíka. V časech své vojenské dovolené pobýval ve Vlčicích na hraběcím panství a bylo mu dokonce povoleno vyjíždět s komtesami na projížďky. Jeho vojenská služba spadala do polního tažení Rakouska proti Itálii. V bitvě u Solferina se dostal do úzkých a v tísni dal slib, že když se zdráv vrátí domů, tak postaví kapli. Skutečně ve zdraví přežil a po skončení polního tažení se s vojskem rozloučil. Přitom obdržel odškodnění ve výši 4.000 zlatých. Když se vrátil domů, byl zrovna zemědělský dvůr č.p. 10 bez sedláka. Sedlák s příjmením Bahr totiž při orbě zkolaboval a zemřel. Tuto událost připomínal obrázek, který byl upevněn na jednom stromě vedle silnice z Bergova do Sedmi Lánů. Ignatz Gottwald se oženil s bezdětnou vdovou Annou Bahr, roz. Mahn. V roce 1882 dostál svému slibu a postavil vedle přístupu k farnímu kostelu výše popsanou kapli, které se proto říká "Gottwaldova kaple" („Gottwald-Kapelle“). Každoročně o Božím Tělu byla kaple vyzdobena a při procesí o Božím Tělu se Gottwaldova kaple stala čtvrtou zastávkou. Vlčičtí tomu říkali „das vierte Evangelium“ („čtvrté evangelium“). Kromě toho zde byla činěna zastavení také při obchůzkách na sv. Marka i při jiných prosebných dnech. - Pozemek s kaplí patří církvi.

Zdroj: časopis Altvaterbote, přeložil Ing Günter Fiedler

WGS84 souřadnice objektu: 50.346728°N, 17.048408°E

Komentáře

Žádné komentáře