19214 bývalý kostel sv. Jakuba Většího

Polozřícené (známka 445) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 968
Kód katastrálního území:
660515
Období devastace:
1654–1848
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
JV od vsi, u silnice do Dětřichovce

Kostel byl původně středem obce. Zbudován byl v polovině 13. století a zasvěcen byl svatému Jakubu Většímu. K jeho zničení došlo podle některých informací roku 1431 během návratu husitských vojsk z jejich Spanilé jízdy od Baltského moře, kterou vedl Jan Čapek ze Sán. O této události však neexistuje žádný dobový pramen. Podle archeologických vykopávek bylo okolí kostela osídleno ještě během 16. a 17. století. Zánik stavby tedy pravděpodobně nenastal v souvislosti s husitskými válkami, nýbrž až v období třicetileté války a následné protireformace. Proto je pravděpodobné, že kostel zanikl až ve třetí čtvrtině 17. století. - Kostel byl postaven v pozdně románském slohu. Loď byla obdélná, zakončená apsidou. Její vnější šířka dosahovala 13 metrů a délka lodě i s presbytářem činila (dle odvození z archivních materiálů) 23 metrů. Okenní otvory byly zaklenuty lomeným obloukem. Vstup do kostela zajišťovaly dvoje dveře. Umístěny byly v severozápadní a v severovýchodní stěně kostela. O podobě střechy nejsou žádné informace. Vedle kostela snad měla stát dřevěná zvonice. Zachovalo se torzo zdiva presbytáře, spolu s relikty lodí a relikty dvou postranních oltářů. Na svislé zdivo bylo užito lomového kameniva, v částech u okenních otvorů došlo k použití i zdiva. Na korunu zdiva bylo užito pískovce, žuly, křemeny a svory. - Pozemek s kostelem patří obci Jindřichovice pod Smrkem.

Zdroj: cs.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 50.956°N, 15.261785°E

Komentáře

Žádné komentáře