19272 klášter premonstrátek, později sester řádu Navštívení Panny Marie (vizitantek)

Poškozené (známka 340) zděné kláštery

Druh stavby:
klášter
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 4/6
Kód katastrálního území:
653161
Období devastace:
1654–1848
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1202 - 1210
Poloha:
ve vsi

Téměř celý klášter kromě střední části pravého křídla má novou střechu. Levé křídlo a levá část zadního křídla má novou fasádu. - Počátky ženského kláštera v Chotěšově jsou bezprostředně spjaty s premonstráty v Teplé a zakladatelem tamní kanonie blahoslaveným Hroznatou. Na žádost své sestry Vojslavy založil v letech 1202 - 1210 v Chotěšově ženský klášter, osazen byl premonstrátkami z Doksan. - Po pádu Přemysla Otakara II. roku 1278 byl klášter spolu s kostelem vypleněn, vzápětí však byl opraven a kostel byl nově vysvěcen roku 1282. Dme 18.1.1421 byl klášter obsazen husitskými vojsky a posléze vypálen. Jeptišky se uchýlily pod ochranu plzeňských hradeb. Císař Zikmund pak statky kláštera hned příštího roku zastavil, a přestože se podařilo ženskou komunitu obnovit, měla nadále jen omezené finanční prostředky. Lepší časy přišly až s vládou Ladislava Pohrobka, který premonstrátkám potvrdil roku 1455 dřívější výsady i majetek. Přílišná náboženská horlivost probošta Jiřího I. Plotnera patrně vyvolala odvetu u krále Jiřího z Poděbrad, který snad proto zastavil v letech 1465 - 1472 mnohé majetky chotěšovského kláštera. V době třicetileté války žilo v klášteře jen 14 jeptišek a 8 dalších členek. Dekretem ze dne 6. srpna 1619 propadl konvent konfiskaci a byl roku 1620 prodán do dědičného držení Mansfeldů. Po porážce českých stavů se z nařízení Ferdinanda II. dostal majetek zpět do držení sester. Při následujících válečných událostech byl konvent těžce poškozen. Proto se probošt Pavel I. Herold odhodlal k výstavbě nového konventu, ale do své smrti stačil dílo dokončit jen v hrubé stavbě. Roku 1643 byla ještě postavena nová ohradní zeď kláštera na jižní straně. Své nejlepší časy klášter zažíval za probošta Norberta Kastla v letech 1666 - 1680, který nejen zvelebil chrám, opravil konventní budovy, do kterých zavedl vodu, ale dokonce odpustil velký dluh svým poddaným. Na základě reforem Josefa II. byl klášter 22. března 1782 zrušen. Tehdy v něm sídlících 44 řeholnic obdrželo rentu a po jejich vystěhování připadl majetek kláštera Náboženskému fondu. V lednu 1822 koupil chotěšovské panství kníže Karel Alexander Thurn-Taxis z Regensburgu za 1 080 000 zlatých. Klášterní kostel byl uzavřen a ponechán zkáze. Roku 1837 navíc vyhořely jeho dvě věže a posléze byl zbourán do základů. V roce 1878 byla konventní budova pronajata sestrám řádu Navštívení Panny Marie. Tyto sestry obnovily klášterní komunitu a otevřely penzionát pro výchovu dívek z bohatých rodin. V roce 1925 na základě zákona o pozemkové reformě byl majetek Thurn-Taxisovi zkonfiskován. Dvory byly dílem prodány městu Plzni, dílem pachtýřům. Pouze historicky cenné klášterní budovy byly ponechány dosavadnímu majiteli. V roce 1937 koupily sestry za symbolickou cenu od Thurn-Taxise konvent s přilehlými budovami a zahradami. Činnost řádové školy byla ukončena válečnými událostmi v roce 1939. Za druhé světové války byl v klášteře zřízen ženský starobinec, který dostaly sestry na starost. V jednom křídle bylo ubytováno 200 totálně nasazených dívek, které pracovaly v okolních muničních továrnách. Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a v klášteře zůstaly jen české řádové sestry. V roce 1950 byl starobinec i sestry vystěhovány a do celého kláštera se nastěhovala Československá armáda. Armáda objekt opustila v roce 1973 přiznáním 10 milionové škody, která nebyla nikdy uhrazena. Od té doby byl klášter neobydlen a byl ve správě Výpočetní a kontrolní ústředny spojů Praha, později ve správě Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. Dne 1.1.1991 přešel celý klášter do majetku obce Chotěšov, avšak podle restitučního zákona o navrácení majetku řádům a kongregacím byla dne 1.8.1991 vrácena sestrám řádu Navštívení Panny Marie ta část, kterou v roce 1937 od Thurn-Taxise odkoupily. Sestry, které v té době žily v Chlumci u Ústí nad Labem (od 2007 žijí v Kroměříži v klášteře Milosrdných sester sv.Kříže), pověřily správou svého majetku nejdříve a. s. Christiana Praha, po jejím zániku vykonávala správu řádového majetku obec Chotěšov. - V roce 2002 darovaly sestry konvent obci Chotěšov a zahrady Biskupství plzeňskému. - Pozemek s klášterem patří obci Chotěšov; v lednu 2017 získala obec na opravu kláštera 80.000.000,- Kč z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ČR. V roce 2019 půjde na opravu kláštera dalších 1.200.000,- Kč z dotačních programů Plzeňského kraje.

Zdroj: www.klasterchotesov.eu; Dan Bochníček

WGS84 souřadnice objektu: 49.653122°N, 13.198641°E

Komentáře

Žádné komentáře