19360 křížová cesta

Opravené (známka 95, známka původního objektu: 501) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička křížové cesty
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1117
Kód katastrálního území:
686271
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
2. polovina 18. století, 1914; nová 2016 - 2017
Poloha:
SV od vsi, v lese, okolo kaple sv. Jáchyma

14 kamenných zastavení

Čtrnáct kamenných zastavení křížové cesty bylo v původní podobě nově vyrobeno a osazeno v roce 2017 na původních místech podle dochovaných zbytků původních zastavení. Všechna mají nové obrazy. - Dochované části původních zastavení jsou naskládány na opravenou podezdívku kaple Božího hrobu. – Původní dřevěná kaple se zastaveními křížové cesty byla postavena v 1. polovině 18. století na vrcholu kopce Jáchym (Joachimsberg), 2 km severovýchodně od Lobendavy. Zastavení křížové cesty byla zřejmě zničena při požáru kaple sv. Jáchyma před rokem 2013. Nová křížová cesta byla postavena okolo kaple sv. Jáchyma v roce 1914. Sestávala ze 13 sloupků zastavení v historizujícím slohu, z kaple Kalvárie a kaple Božího hrobu. Autorem celého komplexu byl Franz Eiselt ze sousední Lipové. Novou křížovou cestu požehnal v roce 1916 P. Thaddäus Walter, představený kapucínského kláštera v Rumburku. Kaple svatého Jáchyma stejně jako křížová cesta nebyly později upravovány a dochovaly se tak v původní podobě. Po vyhnání původních obyvatel v letech 1945 - 1946 ztratily kaple i křížová cesta svůj význam a nebyly využívány; křížová cesta byla silně poškozena v průběhu 60. let 20. století. Díky odlehlosti a pozdní výstavbě se o vlastní křížové cestě dochovalo málo informací. Jednu ze zajímavostí se však díky pamětníkům podařilo dohledat. Na úpatí vrchu Jáchym stávalo ojedinělé místo meditace, se kterým se na jiném místě Šluknovska nesetkáme. Sedm zastavení znázorňujících Sedm bolestí Panny Marie (např. Panna Marie utíká s Ježíškem do Egypta a Panna Marie je přítomna ukřižování a smrti Ježíše). Zastavení měla patrně podobu obrazů malovaných na dřevě a připevněných na sloupky. Dochovala se jen torza sedmi žulových laviček. - Křížová cesta je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s křížovou cestou patří Lesům ČR, s.p.; podnik zorganizoval v letech 2016 - 2017 obnovu zastavení křížové cesty a kaple Kalvárie, jež je součástí křížové cesty. Obnovená křížová cesta byla znovu slavnostně posvěcena dne 26.5.2018.

Zdroj: www.rumburk.farnost.cz

WGS84 souřadnice objektu: 51.02826°N, 14.341487°E

Komentáře

Žádné komentáře