19367 křížová cesta

Opravené (známka 100) zděné kapličky

Druh stavby:
křížová cesta
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 3478/5
Kód katastrálního území:
635090
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1729 - 1737
Poloha:
na Křížovém vrchu

Křížovou cestu tvoří velká žulová kaplička Nejsvětější Trojice na začátku křížové cesty, 15 žulových zastavení křížové cesty s kovovými křížky na střeše a s obrázky), pískovcový krucifix na vrcholu kopce, dále studánka a poustevna postavené z velkých kamenů a kaple Božího hrobu. - Křížová cesta na dnešním Křížovém vrchu, dříve nazývaném Kalvarijní či Větrovský, byla vystavěna z podnětu frýdlantského děkana magistra filosofie Johanna Friedricha Leubnera v letech 1729 - 1737. Zakládací listina zněla: "Jménem Všech svatých byla povolením duchovní a pozemkové vrchnosti na panství Frýdlant Jeho hraběcí Excelence Gallase na tzv. Větrovském kopci proti zámku ležícím, k velké slávě Boží ze spasení Duše, za pomoci Josefa Adalberta Springholze, tehdejšího radního ve Frýdlantě, dále Johanna Heinricha Würfela, Johanna Georga Pfeifera a Andrease Vielkinda, měšťanů ve Frýdlantě, zřízena 14.července 1737 křížová cesta." Pozemek vhodný na výstavbu křížové cesty věnovali frýdlantskému lidu tehdejší majitelé zdejšího panství Clam-Gallasové. Frýdlanští občané sami pomáhali s její výstavbou, která proběhla v letech 1729 (jeden kámen z rozvalené poustevny je datován 1729) až 1737. V prosinci 1747 přinesli dobrodinci na úřad milodary, jež měly být použity na údržbu křížové cesty. Dary, věnované tomuto účelu, činily tehdy 291 zlatých 28 krejcarů. Pořizovací náklady cesty činily 199 zlatých 28 krejcarů. Kamenosochař obdržel 86 zlatých, zámečník Bernard Hampel za plechové tabule pro obrazy 36 zlatých a malíř Franz Herkner 31 zlatých 5 krejcarů. Protože však jeho obrazy nebyly trvalé, byly Adalbertem Springholzem renovovány za 20 zlatých. 14 žulových zastavení dodal Ignatz Arnold, každý za 1 zlatý. Dne 2.6.1844 byl na vrcholu křížové cesty Josefem Lichtnerem vysvěcen kříž. Dne 26.6.1898 večer uhodil blesk do kapličky Největější Trojice na úpatí Křížového vrchu, trefil železnou tyč, kterou byl připevněn nápis, roztříštil značnou část zadního dílu žulového ohrazení a zničil dřevěný starý ctihodný obraz, který pak byl 1902 renovován. V mapě Stabilního katastru z roku 1843 se nachází 16 značek odpovídajících 14 zastavením, plus studánce a poustevně. V horní části je pak pouze 6 značek, což potvrzuje informaci, že pískovcový sloup nesoucí kříž (dnešní 12. zastavení) byl novější, a to z roku 1844. Kaple Božího hrobu pak měla být postavena ve 2. polovině 19. století. - Po roce 1948 došlo ke zničení plechových, malovaných obrázků jednotlivých zastavení, které znázorňovaly biblické výjevy. - Pozemek s křížovou cestou patří městu Frýdlant; město v roce 2017 zorganizovalo opravu celého areálu křížové cesty s využitím dotace z Programu přeshraniční spolupráce ČR - Sasko. V terénu byla obnovena i cesta spojující jednotlivá zastavení. - Slavnostní posvěcení obnovené křížové cesty proběhne dne 12.5.2018.

Zdroj: Ing. Günter Fiedler

WGS84 souřadnice objektu: 50.915548°N, 15.079025°E

Komentáře

Žádné komentáře