19773 kaple sv. Ludmily

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1066/2
Kód katastrálního území:
727024
Období devastace:
1849–1918
Důvod devastace:
jiný
Zbořeno:
leden 1896
Poloha:
ve Štupartské ulici, u Týnského chrámu

Nejstarší, ještě románský předchůdce dnešního kostela Panny Marie před Týnem vznikl v souvislosti s rozvojem nedalekého Týnského dvora v průběhu 12. století, první písemná zmínka se váže k roku 1135. V této době, kdy už nesl zasvěcení Panně Marii, jej panovník svěřil péči Vyšehradské kapituly. Spolu s rostoucím Starým Městem nabýval na významu a stal se kostelem farním. Na přelomu 13. a 14. století byl nahrazen raně gotickou trojlodní stavbou o třech klenebních polích s kryptou pod polygonálně ukončeným presbytářem a minimálně jednou věží v západním průčelí. Ve věži je doložen zvon roku 1310, kdy sehrál roli v rámci obsazení Prahy Janem Lucemburským. Počátkem 15. století si místní obyvatelé předsevzali, že postaví nový kostel. Hájek datuje tuto událost rokem 1407, kdy bohatí kupci z říše (bylo jich prý tehdy v Praze 1.200) postavili nový, tzv. kupecký kostel, který měl prý nadání 27 kaplanů, 1 kazatele českého, 1 kazatele německého. Dnes se zdá, že stavba probíhala někdy od poloviny 14. století patrně od západu a 80. letech 14. století bylo dokončeno obvodové zdivo. Již roku 1407 byl kostel nějakým způsobem provozuschopný. Ze starého kostela zůstala zachována pouze část jižní věže navazující na sakristii nového kostela; ve věži byla zřízena kaple sv. Ludmily. V této podobě se dochovala až do ledna 1896, kdy byla zbořena. - Kaple stála na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely č. 1066/2 a 1066/1) patří městu Praha.

Zdroj: cs.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 50.08752°N, 14.423008°E

Komentáře

  • Vladimír Spálenka napsal 24.01.2021 18:18

    Opět mám drobné výhrady. Google maps sice píší Týnská ulička, avšak dům naproti pozici zrušené kaple (ta je vyznačena správně) má adresu Štupartská 2. Kromě toho, obrázky 4 a 5 jsou z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě.

  • Michal Valenčík napsal 26.01.2021 13:47

    Děkuji za upozornění, fotografie č. 4 a 5 jsem od hesla odstranil. A adresu opravil na Štupartská.