19851 kaple - hrobka rodu Eissner von und zu Eisenstein

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple (hrobka)
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4316
Kód katastrálního území:
727415
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
na Olšanských hřbitovech

Má novou střechu. Dozděno je obvodové zdivo. Okna mají nové okenice. Zavřená. - Klasicistní hrobka rodu Eissner von und zu Eissenstein je nejstarší kaplovou hrobkou na Olšanských hřbitovech. – Byla vystavěna v roce 1800 a vzhledem ke stavebnímu propojení se sousední hrobkou stavitele Františka Zelinky vznikaly stavby zřejmě spolu. Jejich autorem je s největší pravděpodobností právě František Zelinka. Zdivo obou hrobek má společnou vazbu a i omítka ve stejné struktuře plynule přechází z jedné stavby na druhou. Zajímavé je řešení obou západních průčelí hrobek, kdy hrobka Zelinkových v liniích plynule navazuje na hrobku rodu Eissner a traktování je rovněž velmi podobné. Společné mají ohraničení bosovanými pilastry na nárožích, velmi podobné završení štítu atikou, a zatímco Zelinkova hrobka vpravo má trojúhelníkový centrální tympanon, hrobka Eissnerů vlevo má tympanon segmentový. Podobné jsou okenní otvory, kdy hrobka vpravo má velmi přísné kruhové otvory, na levé hrobce jsou tyto oválné. Přestože jsou vstupní porty rozměrově a řešením rozdílné, nápisové desky nad nimi jsou ve stejném řádu a nesou shodný letopočet 1800. Nad supraportou hrobky Eissnerů je černá kamenná nápisová deska odkazující ke jménu rodu a vzniku hrobky. Na desce je čitelný německý text: „Diese Hoelle ist unser Hauss, in dieser haben wir die ruhe Gefunden. Iob 17 N. 13. Wir des Heil. Roem Reichs Rittere Eissner von und zu Eissenstein erichtet in Jahr 1800“. Překlad: „Tento hrob je naším příbytkem. V něm v míru spočíváme. Job 17, 13. Zbudoval jsem já, rytíř Svaté říše Římské Eissner von und zu Eissenstein roku 1800.“ – Hrobka Eissnerů se před restaurováním nacházela v zadní partii hřbitova ve velmi torzálním stavu a krypta pod hrobkou byla stavebně naprosto nejasná i vzhledem k tomu, že na ní ležela značná část ruiny stavby. - Pozemek s hrobkou patří městu Praha; hrobka, z níž zůstávala pouze část obvodového zdiva a krypta, byla opravena v letech 2016 - 2018 Správou pražských hřbitovů.

WGS84 souřadnice objektu: 50.080242°N, 14.4621°E

Komentáře

Žádné komentáře