19910 kaple sv. Jana Nepomuckého

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1523
Kód katastrálního území:
621943
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
po 1769
Zbořeno:
1940
Poloha:
na křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce

Kaple byla obdélná, s nízkým trojúhelníkovým štítem nad průčelím a sedlovou střechou. V průčelí měla poměrně velký, polokruhově zakončený vstup. V kapli byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, jež se dnes nachází v nové kapli v ulici Na Sádkách. - Sochu sv. Jana Nepomuckého nechal v roce 1769 pořídit Karel Josef Weiss, městský radní a inspektor špitálu sv. Václava a dne 16.5.1769 ji nechal umístit na dvoře špitálu v Krajinské ulici. Během pozdější přestavby budovy špitálu na kasárna byla socha přenesena k levobřežnímu konci Dlouhého mostu a osazena do kaple u tamního hospodářského dvora. – Roku 1940 byla narovnána silnice západně od Dlouhého mostu a dvůr i kaple byly zbořeny. Protože komunikační úpravu prováděl stát, byla v letech 1940 - 1941 na státní náklady vystavěna manželům Lukeschovým náhradní hospodářská usedlost Na sádkách; projektant Ing. L. Petráš navrhl zapustit do líce ohradní zdi novou kapli, v níž nalezla barokní socha nové umístění. - Pozemek, na němž kaple stála, patří městu České Budějovice.

WGS84 souřadnice objektu: 48.977627°N, 14.465482°E

Komentáře

Žádné komentáře