20273 kostel sv. Kosmy a Damiána

Opravené (známka 200) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1243
Kód katastrálního území:
727181
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněn 1178, barokně přestavěn 1657 - 1659
Poloha:
ve Vyšehradské ulici

raně barokní

Zdivo potřebuje natřít. - Kostel je raně barokní stavbou v areálu Emauzského kláštera (Na Slovanech) dnes sloužící jako řeckokatolický chrám. Původně římskokatolický svatostánek sloužil jako farní kostel někdejší samostatné obce Podskalí. - Při pohledu od Vltavy z Rašínova nábřeží v rámci komplexu Emauzského kláštera nenápadný kostelík poněkud zaniká, přitom však stojí na posvátném místě české kulturnosti. Současná raně barokní podoba kostela pochází z přestavby v letech 1657 - 1659. - Interiér kostela je barokní, zaklenutý valeným stropem s barokní štukovou výzdobou. V přední, východní části interiéru, stojí ikonostas s obrazy Ježíše Krista a Bohorodičky uprostřed a po stranách vlevo sv. Mikuláš a vpravo sv. Anežka Česká. - Nevelký románský kostelík bývalé pražské osady Podskalí je poprvé zmiňován již v roce 1178, kdy je uváděn jako farní. Podle kroniky měl kostelík s oblibou navštěvovat již kníže Václav a podle jiné pověsti zde měli mše sloužit také svatý Vojtěch a svatý Prokop Sázavský. - V roce 1347 se císař Karel IV. rozhodl založit klášter se slovanskou liturgií, neboť si uvědomoval jedinečnost českých zemí jako místo společného dědictví západního latinského ritu s cyrilometodějskou tradicí východní liturgie. Pro tento účel zvolil místo v blízkosti podskalského farního kostelíka. V roce 1372 byla dokončena výstavba benediktinského kláštera zvaného Na Slovanech osazeného slovanskými mnichy z Chorvatska. Do doby dokončení velkého chrámu Panny Marie sloužil kostel sv. Kosmy a Damiána jako klášterní. Poté malý kostelík po několik let sloužil k lisování vína. - Kostel byl poškozen při bombardování Prahy dne 14.2.1945. Záhy byl opraven, ale v 50. letech 20. století byl po zestátnění kláštera přeměněn na skladiště, což stav budovy velmi poznamenalo. V 90. letech 20. století, po navrácení objektu benediktinům a svěření kostela řeckokatolické církvi, byl kostel rekonstruován a jeho činnost byla obnovena. - V letech 2010 - 2015 proběhla rekonstrukce piazzetty před kostelem. - Pozemek s kostelem patří církvi (Benediktinskému opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích).

Zdroj: www.cs.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 50.072464°N, 14.416876°E

Komentáře

Žádné komentáře