20629 křížová cesta

Opravené (známka 100) ostatní

Druh stavby:
kaplička křížové cesty
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 233/1
Kód katastrálního území:
781886
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1765 – 1766
Poloha:
u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Všech 13 kamenných zastavení je opraveno, má nové obrazy. - Křížová cesta se nachází poblíž poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie. - V letech 1765 - 1766 bylo okolo starého hřbitova u kostela postaveno 13 sloupků zastavení a Boží hrob. Zakladatelem této barokní křížové cesty byl majitel panství Lipová hrabě Leopold Antonín Salm-Reifferscheidt (1699 - 1769). Jednotlivá zastavení byla postavena v nepravidelných rozestupech, protože respektovala terén, a za každý sloupek byla vysazena lípa. Ve stráni u kostela jsou drnové stupně, na nichž při kázání sedávali poutníci. - Barokní kaple Božího hrobu, umístěná za presbytářem kostela, tvoří 14. zastavení křížové cesty. Je dřevěná, samotný Boží hrob se sochou ležícího Krista je zabudován do svahu a vytváří umělou jeskyni. - Poblíž křížové cesty stojí kaplička s léčivou vodou. Na vrchu, kde se nachází poutní kostel, byla ještě roku 1740 poustevna. Po smrti předchozího poustevníka se na jeho místo hlásil další zájemce. Nebyl přijat a zdejší poustevna již nebyla obnovena. - Zastavení křížové cesty jsou spolu s poutním kostelem chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky. - Křížová cesta se rozkládá na trojici pozemků; všechny tři (pozemkové parcely č. 233/1, 239/3 a 232) patří obci Vilémov; obec v roce 2021 zorganizovala opravu křížové cesty s využitím dotace od Ministerstva zemědělství ČR. Opravená křížová cesta byla znovu slavnostně posvěcena dne 28.5.2022.

Zdroj: cs.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 50.988533°N, 14.329858°E

Komentáře

Žádné komentáře