2923 kostel sv. Matouše

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 70
Kód katastrálního území:
625833
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1733 - 1741
Poloha:
ve vsi

Má novou střechu, věž a sanktusník měděnou. Oba přístavky po stranách jsou zcela beze střech; nově jsou odstraněny křoviny vyrůstající z koruny jejich zdiva. Přístavek před průčelím je zbořen. Omítka je silně poškozená. Má nová okna a dveře. Opravená je část vnitřních omítek v přední části kostela, opraveny jsou i podlahy a schodiště ve věži. Uvnitř je výstava starých fotografií. - Na místě dnešního kostela stála kdysi dřevěná kaple. Základní kámen dnešní stavby byl položen roku 1737 a náklady byly hrazeny karmelitánským klášterem z Prahy. V roce 1833 kostel vyhořel, zůstaly pouze obvodové zdi; po obnově byl kostel znovu vysvěcen roku 1835. V následujících letech byla postupně dokončena i vnitřní výzdoba kostela. V roce 1844 byl na hlavní oltář pořízen obraz sv. Matouše, dílo akademického malíře Zimermanna z Prahy a ze sakristie byly proraženy dveře na hřbitov. V roce 1848 byly u varhanáře Španěla v Rokytnici zhotoveny nové varhany. V listopadu 1863 byla dokončena výzdoba postranního oltáře sv. Jana. Úprava druhého postranního oltáře Panny Marie byla hotova 3. září 1864. V roce 1866 byly z darů osadníků pořízeny do kostela obrazy křížové cesty, namalované akademickým malířem Karlem Neškudlou z Jablonného nad Orlicí. V roce 1870 byla zbořena velká věž, jejíž zdivo bylo požárem v roce 1833 nebezpečně narušeno. Místo ní byla postavena nová věž, ale již nižší. V roce 1877 byl do kostela pořízen nový vysoký oltář. V roce 1905 byla na kostele položena nová šindelová střecha, roku 1906 byl k původnímu zvonu pořízen nový. Oba tyto zvony však byly za 1. světové války zrekvírovány pro válečné účely. Chrám sloužil zdejšímu převážně německému obyvatelstvu. Po vyhnání německého obyvatelstva zůstal kostel opuštěný a postupně chátral; nakonec došlo k prolomení střechy lodi. Rovněž hřbitov byl zcela poničen. Komunistický režim rozhodl, že kostel nebude opravován. Teprve v letech 1993 - 1995 bylo obnoveno zastřešení kostela na náklady Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. - Pozemek s kostelem patří církvi; v roce 2019 půjde na opravu vnitřních omítek kostela 537.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje.

WGS84 souřadnice objektu: 50.287495°N, 16.354746°E

Komentáře

Žádné komentáře