3122 kaple Nanebevstoupení Páně

Poškozené (známka 344) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 233
Kód katastrálního území:
602787
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1906 - 7.5.1911 (vysvěcení)
Poloha:
ve vsi

s věží

Střecha s menšími dírami. Omítka je zčásti poškozená. Část oken je rozbitá, poškozeny jsou i okenice ve věži. - Jedná se o jednolodní stavbu z cihel na podezdívce z pravidelně opracovaných kamenných kvádrů. Celá stavba je posazena na částečně odstřeleném svahu, západní průčelí je zapuštěno v terénu. Loď kaple je orientována ve směru jih - sever, na severní straně navazuje na loď polygonálně uzavřený pětiboký presbytář. Na jižní straně přiléhá k lodi čtyřboká hranolová věž. V jižní straně lodi je situován kůr s varhanami. K oběma bočním stranám věže na východní a západní straně přiléhají přízemní přístavky. Hlavní vstup do kostela je situován na jižní straně v přízemí věže, podvěží má charakter předsíně. Dveře samotné jsou umístěny v hluboké, půlkruhově zaklenuté nice, mají kamenné ostění. Podvěží je zaklenuto segmentovou klenbou, jejíž osa je totožná s hlavní osou celé stavby. Kněžiště je zaklenuto plackou se čtyřmi nosnými klenebními pásy vybíhajícími z koutových pilastrů polygonálního kněžiště. Kůr v jižní straně lodi nesou dva ocelové toskánské sloupy na kamenných patkách. Přístup do patra věže, a tedy i na kůr, umožňuje dřevěné zalomené schodiště. Střecha kaple nad lodí je sedlová, nad sakristií a vstupem na kůr zvalbená. Věž zakrývá čtyřstěnná stanová střecha s podlomenou spodní čtvrtinou. Na vrcholu střechy věže spočívá makovice s křížem zdobeným výraznými rozvilinami. Hlavní loď prosvětlují tři velká okna ve východní a tři v západní stěně. Okna jsou umístěna v nikách se šikmými špaletami, nadpraží oken je půlkruhové, parapety rovněž šikmé. Stejná okna prosvětlují také kněžiště, kapli, vstup do patra věže a sakristii i její zádveří. V zadní stěně kněžiště je umístěno slepé okno, v jehož půlkruhovém nadpraží je umístěna železná rozeta vyplněná čtyřmi druhy barevného skla (modrá, zelená, žlutá, fialová). Rozeta znázorňuje šesticípou hvězdu. Hlavní oltář zdobí obraz Nanebevstoupení Krista, po jeho bocích stály sochy hornických patronů sv. Prokopa a sv. Barbory. Sochy byly vysoké cca 1,25 m; pocházely z dílny blíže nejmenovaného profesora v Tyrolsku nebo Vorarlbergu. Na postranních oltářích pak stály sochy Matky Boží a sv. Josefa. Všechny vnitřní prostory kaple jsou hladce omítnuty, stěny interiéru zdobí nástěnné malby. Nad vstupem do lodi je připevněna mramorová pamětní deska se zlaceným malovaným nápisem "Erbaut / im Jahre / 1906 - 1911". - Kaple byla postavena v letech 1906 - 1911 pod vedením žacléřského stavitele Josefa Plischkeho. Základní kámen byl položen na jaře 1906 a ještě v tomtéž roce byla dokončena hrubá stavba, ovšem pouze samotné lodě s věží. V roce 1906, konkrétně 2. prosince, se ještě stačily vysvětit tři nové zvony určené pro kapli. Věžní hodiny byly nejspíš zprovozněny v roce 1908. V roce 1910 se již vybavoval interiér; dne 12.9.1910 dorazily do Lampertic varhany. Roku 1914 přibyly v kapli nové obrazy Křížové cesty. Dalšími stavebními zásahy od doby výstavby kaple byla až výměna střešní krytiny v roce 1926 (náhrada břidlice eternitem) a přístavba zádveří k sakristii v roce 1932. Posledním zásahem bylo zazdění bočního vstupu do lodě po vykradení kaple počátkem 90. let 20. století. - S odsunem německy mluvících obyvatel po 2. světové válce církevní život v kapli i v celé obci výrazně ochladl a s nástupem komunismu téměř zanikl. V průběhu celé 2. poloviny 20. století kaple chátrala a nebyla žádným způsobem udržována. Počátkem 90. let 20. století byla kaple vykradena; ukradeny byly dřevořezby z hlavního oltáře (andělé), socha Panny Marie a obrazy Křížové cesty. Ukradené movitosti se do kostela již nevrátily a mobiliář, který zde zůstal, byl z bezpečnostních důvodů přenesen do depozitáře. - Pozemek s kaplí patří církvi.

Zdroj: Bc. Miloš Buroň

WGS84 souřadnice objektu: 50.665323°N, 15.950228°E

Komentáře

Žádné komentáře