3125 kostel Nejsvětější Trojice

Poškozené (známka 233) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
794244, 794180
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1677, přestavěn barokně 1732
Poloha:
v ulici Jana Evangelisty Purkyně

V rekonstrukci; mimo průčelí má opravenou korunní římsu. U průčelí je postaveno lešení. Omítka je silně poškozena. Interiér je opraven. Nově je provedeno odvodnění kolem kostela. - Kostel byl postaven jezuity na místě staršího dřevěného kostela. V jižní straně křížově řešené chrámové lodi byla vybudována loretánská kaple, jejíž skleněný oltář je dílem žacléřských sklářů. Hlavní barokní oltář s nebesy a figurami (1739 - 1742), jakož i vstupní portál jsou dílem sochaře Jiřího Františka Pacáka. - V roce 1782 postihl město požár, při kterém mimo jiné shořely dřevěné části kostela, především věž. Roztavilo se též pět zvonů. Obnovy a opravy po tomto a dalších požárech vnesly do podoby kostela klasicistní prvky. V roce 1882 byla pozlacena korouhev na věži kostela. V roce 1902 byly do kostela nainstalovány varhany od firmy Rieger, dodnes používané též ke koncertním účelům. V roce 1912 byla z chrámové lodi stržena mansardová střecha a nahrazena nízkou valbovou střechou. V roce 2000 prošel interiér kostela celkovou rekonstrukcí. - Pozemek s kostelem patří církvi; v roce 2017 půjde na opravu korunní římsy kostela 579.000,- Kč z Česko-německého fondu budoucnosti a dotačních programů Královéhradeckého kraje. - Západně od města Žacléř na kopci stál kříž; zůstal jen kamenný podstavec a u něj torza laviček.

WGS84 souřadnice objektu: 50.65142°N, 15.908774°E

Komentáře

Žádné komentáře