3657 kaple Panny Marie Pomocné

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
poutní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 333
Kód katastrálního území:
775991
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1864 - 1867
Poloha:
na návsi

se štítovým zvonovým nástavcem

Má novou střechu. Zavřená, opraven je i interiér. Do štítového nástavce by se měl vrátit i zvon z roku 1945. - Důvod pro postavení kaple byl prozaický - místní potřebovali pořádné místo pro zvon, který ohlašoval požáry a varoval před nebezpečím. Zvon totiž visel na lípě před rychtářovým stavením. Ve větru zvonil jako zběsilý a jednou ve vichřici dokonce spadl. Navíc za provaz tahali taškáři a děsili tím ostatní. A tak se místní obyvatelé usnesli, že zvonu postaví pořádnou kapli. V říjnu 1916 vzpomínal na okolnosti vzniku kaple bývalý učitel Eduard Piesche: „Když jsme jednoho večera (bylo to v zimě na přelomu let 1861 a 1862) zase společně seděli v hostinci a jednou stranou byl vysloven názor, jestli by na zadní stěně hasičárny s věžičkou pro zvon nemohl být umístěn i výklenek pro oltář nebo kříž, odpověděl tamtéž přítomný Wenzel Wagenknecht: "No, tak postavme hned pořádnou kapli!" Tento výrok byl pro všechny jako vysvobození.“ Kapli skutečně postavili v letech 1864 - 1867 (stavba byla na čas přerušena prusko-rakouskou válkou) obyvatelé Uhelné ze svých sbírek, na stavbu částečně přispěli i majitelé zdejšího panství Clam-Gallasové. Kaple byla vysvěcena v roce 1867. V V průběhu 2. světové války byl zrekvírován pro vojenské účely původní zvon; nový byl pořízen v roce 1945. Po vyhnání původních obyvatel po skončení 2. světové války a nástupu komunistického režimu kaple chátrala, postupně z ní zbylo jen obvodové zdivo. V roce 1996 ji od města Hrádek nad Nisou odkoupil soukromník, který ji chtěl přebudovat na chatu; začal i skončil tím, že kolem kaple postavil lešení, které po nějaké době strhla vichřice a kaple chátrala dál. Nakonec po dlouhých jednáních s majitelem koupilo v roce 2008 město Hrádek nad Nisou pozemek s kaplí za 100.000,- Kč zpět. - Pozemek s kaplí patří městu Hrádek nad Nisou; město v roce 2017 zorganizovalo opravu kaple s využitím dotace z Programu přeshraniční spolupráce ČR - Sasko. Opravená kaple byla znovu slavnostně posvěcená dne 4.8.2018.

WGS84 souřadnice objektu: 50.865604°N, 14.899973°E

Komentáře

Žádné komentáře