4223 kostel sv. Anny

Opravené (známka 100) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
780146
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1709 - 1713
Poloha:
ve městě

velký

V rekonstrukci; má novou střechu, věž měděnou. Fasáda je opravená (kolem dvou stran věže je ještě lešení). Věž má nové okenice. Horní řada oken v lodi je opravená, dolní řada oken v bočních lodích a přístavku je zčásti rozbitá a provizorně zakrytá igelity. Opravuje se interiér. - První kostel sv. Anny ve Verneřicích je uváděn již v roce 1384 jako farní. Po povýšení Verneřic v roce 1497 na městečko byl kostel v letech 1563 – 1565 zásadně rozšířen v goticko-renesančním slohu stavebníkem Oldřichem Dubanským z Duban. Na počátku 17. století byl kostel zvětšen o dřevěnou přístavbu, která byla pro zchátralost v roce 1709 stržena a žatecký stavitel Anton Loschy postavil v letech 1709 – 1713 novou kostelní loď v barokním slohu. Kostel spolu s městečkem dvakrát vyhořel, a sice 19. 5. 1743 a 28. 5. 1774, poté byl v roce 1776 obnoven. Současný kostel je barokní, rokokově upravený, trojlodní, s trojboce uzavřeným pozdně gotickým presbyteriem, se sakristií na jižní a hranolovou věží na severní straně. - Kostel se jako jediný vyhnul plošné demolici kostelů na Verneřicku v 70. letech 20. století, kdy kvůli nesmyslnému přístupu bývalého Okresního národního výboru v Děčíně došlo ke zboření kostelů v Merbolticích, Rychnově, Valkeřicích a na Gottesbergu u Verneřic a také ve vzdálenější Nové Olešce. Z povrchu zemského zmizely také kostely v Mukařově a Touchořinách, které již patří do litoměřického okresu. Když se tehdy navrhovaná demolice kostela projednávala na Místní národním výboru ve Verneřicích, řekl zdejší pan učitel, že si myslí, že by to byla škoda a že by z kostela mohli udělat třeba lapidárium. Takže ke kostelu připsali do seznamu lapidárium a díky tomu kostel z demoličního seznamu vypadl. - Kostel sv. Anny ve Verneřicích prochází od roku 2006 generální rekonstrukcí, která se již přesunula do interiéru. V roce 2015 začala výměna části dožilých oken, první etapa opravy stropu včetně rehabilitace štukové výzdoby a opravy vnitřních omítek. Souběžně probíhá rovněž oprava mobiliáře (dovezeného ze zrušeného kostela sv. Bonaventury v Mladé Boleslavi), který bude do kostela instalován po kompletní opravě interiéru. - Od 3.5.1958 je kostel chráněn jako kulturní památka České republiky. - Pozemek s kostelem patří církvi a je ve správě farnosti v Srbské Kamenici. O jeho současnou opravu se velkou měrou zasloužil správce farnosti Mgr. Marcel Hrubý. - V roce 2020 půjde na opravu oken a interiéru kostela a jeho odvodnění 700.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

Zdroj: www.farnost-srbska-kamenice.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.661153°N, 14.303091°E

Komentáře

  • Vladimír Kraus napsal 19.05.2010 13:33

    Zdá se, že kostel sv. Anny ve Verenřicích byl opraven jen zčásti, lešení zmizelo a další práce ustaly.