4223 kostel sv. Anny

Opravené (známka 100) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
780146
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1709 - 1713
Poloha:
ve městě

velký

V rekonstrukci; má novou střechu, věž měděnou. Fasáda je opravená. Věž má nové okenice. Horní řada oken v lodi je opravená, část oken ve spodní části lodi je rozbitá a provizorně zakrytá igelity. Opraven je interiér v hlavní lodi kostela. - První kostel sv. Anny ve Verneřicích je uváděn již v roce 1384 jako farní. Po povýšení Verneřic v roce 1497 na městečko byl kostel v letech 1563 – 1565 zásadně rozšířen v goticko-renesančním slohu stavebníkem Oldřichem Dubanským z Duban. Na počátku 17. století byl kostel zvětšen o dřevěnou přístavbu, která byla pro zchátralost v roce 1709 stržena a žatecký stavitel Anton Loschy postavil v letech 1709 – 1713 novou kostelní loď v barokním slohu. Kostel spolu s městečkem dvakrát vyhořel, a sice 19. 5. 1743 a 28. 5. 1774, poté byl v roce 1776 obnoven. Současný kostel je barokní, rokokově upravený, trojlodní, s trojboce uzavřeným pozdně gotickým presbyteriem, se sakristií na jižní a hranolovou věží na severní straně. - Kostel se jako jediný vyhnul plošné demolici kostelů na Verneřicku v 70. letech 20. století. Nesmyslným jednáním bývalého Okresního národního výboru v Děčíně bylo zboření kostelů v Merbolticích, Rychnově, Valkeřicích a na Gottesbergu u Verneřic a také vzdálenějším Huntířově a Nové Olešce. Z povrchu zemského zmizely také kostely v Mukařově a Touchořinách, které již patří do litoměřického okresu. - Kostel sv. Anny ve Verneřicích prochází od roku 2006 generální rekonstrukcí, která se již přesunula do interiéru. V roce 2015 začala výměna části dožilých oken, první etapa opravy stropu včetně rehabilitace štukové výzdoby a opravy vnitřních omítek. Souběžně probíhá rovněž oprava mobiliáře (dovezeného ze zrušeného kostela sv. Bonaventury v Mladé Boleslavi), který bude do kostela instalován po kompletní opravě interiéru. - Od 3.5.1958 je kostel chráněn jako kulturní památka České republiky. - Pozemek s kostelem patří církvi a je ve správě farnosti v Srbské Kamenici. O jeho současnou opravu se velkou měrou zasloužil správce farnosti Mgr. Marcel Hrubý. - V roce 2019 půjde na opravu oken, dveří a interiéru kostela 950.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a z Česko - německého fondu budoucnosti.

Zdroj: www.farnost-srbska-kamenice.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.661153°N, 14.303091°E

Komentáře

  • Vladimír Kraus napsal 19.05.2010 13:33

    Zdá se, že kostel sv. Anny ve Verenřicích byl opraven jen zčásti, lešení zmizelo a další práce ustaly.