← kaple Božího hrobu (Království) kaple (Krásný Les) →
4455 kaple Žaláře Krista

Polozřícené (známka 455) zděné kaple

Druh stavby:
kaple křížové cesty
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 403
Kód katastrálního území:
672696
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1859
Poloha:
v areálu křížové cesty

Bez střechy, krovů a stropu. Zůstalo pouze obvodové zdivo (cca 2,5 x 3,5 m), vzadu s apsidou, do výšky cca 1,5–2 m. - Kaple Žaláře Krista byla postavena v roce 1859 jako součást křížové cesty, kterou doplňovala, aniž by tvořila některé z jejích zastavení. - Na dohled od křížové cesty ve Šluknově byla na Kamenném vrchu (německy Steinhügel) v Království vybudována tato křížová cesta. Asi 700 m severovýchodně od kostela sv. Vavřince bylo postaveno 13 sloupků zastavení, kaple Kalvárie, kaple Božího hrobu, Getsemanská zahrada, kaple Žaláře Krista a sloupek zastavení s obrazem Poslední večeře. Dřevěné reliéfy do výklenků zastavení vyřezal Josef May ze Šluknova, později nejvýznamnější řezbář 19. století ve Šluknovském výběžku. Ve 2. polovině 19. století usilovali farář P. Franz Kofer ze Šluknova a P. Wenzel Karl z Království o to, aby právě jejich křížová cesta byla tou bohatší a nápaditější, co do počtu zastavení, výzdoby a úpravy. Z tohoto důvodu mají ve Šluknově i v Království jinde nevídané umělé jeskyňky a kaple. - Celá křížová cesta je prohlášena kulturní památkou. - Pozemek s kaplí patří městu Šluknov.

WGS84 souřadnice objektu: 51.004467°N, 14.494199°E

Komentáře

Žádné komentáře