← kaple (Kostelec) kaple (Krásný Les) →
4837 kaple

Poškozené (známka 400) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 324/1
Kód katastrálního území:
623733
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1. polovina 19. století
Poloha:
v polích SZ od vsi

Bez střechy, krovů a stropu. Obvodové zdivo je zachováno do původní výše, poškozena je jen korunní římsa, oblouk nad vstupem začíná povolovat. Fasáda je zničena. Bez dveří, uvnitř jsou trosky a keře. - Kaple, patřící dříve k usedlosti č.p. 3 Adolfa Kliebera, stojí při dnes již zaniklé polní cestě k Čichalovu u suchého torza stromu v polích na návrší. Kolem kaple chodívali věřící ke hřbitovnímu kostelu Všech Svatých u Štoutova. Po vyhnání německého obyvatelstva po skončení 2. světové války však přestala být kaple udržována, byla ponechána svému osudu a postupně zchátrala. - Téměř čtvercová kaple bez oken o rozměrech asi 2 x 2,2 m s rovným závěrem. Ve východním průčelí kaple je prolomen obdélný, polokruhově zakončený vchod. Pod střechou obíhala kapli původně výrazná zkosená římsa, dnes v částech zachovaná. Uvnitř byla kaple sklenuta valenou klenbou. V závěrové stěně kaple je vytvořen obdélný výklenek pro umístění obrazu. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Martin Kincl z Prahy).

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.115489°N, 13.171201°E

Komentáře

Žádné komentáře