4864 kostel sv. Bartoloměje

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 20
Kód katastrálního území:
673765
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
2. čtvrtina 13. století, přestavěn v 18. století
Poloha:
u návsi, na bývalém hřbitově

se sanktusníkem

V rekonstrukci; mimo přístavek má novou šindelovou střechu. Přístavek má střechu s malými dírami. Sanktusník je odstraněn. Fasáda je zničená. Většina oken je rozbitá a zabedněná. Má provizorní dveře, původní se mají opravit. Uvnitř je kostel zpustošený, nově uklizený, ve stropě jsou velké díry. - Jednolodní, obdélná stavba s obdélným presbytářem krytá valbovou šindelovou střechou, na které byla původně umístěna hranolová zvonice s cibulovou střechou. K severní straně presbytáře je přistavěna obdélná, stejně dlouhá sakristie s barokní oratoří v patře. V rohu mezi sakristií a lodí kostela je připojen polokruhový (trojboký) přístavek točitého dřevěného schodiště do oratoře v patře se samostatným obdélným vchodem. Vnější stěny kostela jsou hladké, nečleněné. V závěrové stěně presbytáře je umístěno úzké, mírně hrotité románské okno v oboustranné špaletě. V lodi jsou vysoká, polokruhově zakončená okna. V západním průčelí kostela je proražen polokruhově zakončený portál. Vnitřní prostory kostela byly zbarokizovány. Loď kostela je plochostropá s ilusivním orámováním pro nástropní malbu. Její vnitřní stěny jsou členěny lizénami. V lodi je vestavěna prohnutá dřevěná kruchta na pilířích s kuželovou balustrádou. Presbytář kostela je rovněž plochostropý, stěny členěny lizénami, závěrová pilastry. Vstup do sakristie je veden polokruhově zakončeným portálem. Sakristie je sklenuta křížovou klenbou bez konzol. Mírně hrotité okno v hluboké špaletě je proraženo v severní a východní stěně sakristie. Nad sakristií se nachází barokní oratoř. Vnitřní zařízení kostela tvořil původně sloupový portálový hlavní oltář z 2. poloviny 18. století s bádenským a saským znakem na vyřezávaných křídlech, s obrazem sv. Bartoloměje a kopií obrazu Panny Marie Pomocné v nástavci. Dále zde visel obraz sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny vyučující Pannu Marii z 2. poloviny 19. století. V sakristii byl umístěn dřevěný krucifix z 18. století s Nejsvětější Trojicí ve vrcholu a několik lidových sošek z 19. století. Vybavení interiéru se nedochovalo a kostel je prázdný. - Původně pozdně románský kostel cisterciáckého typu z 2. čtvrtiny 13. století stojí na bývalém hřbitově v sousedství návsi uprostřed obce. Jedná se o jednu z nejstarších staveb v okolí. Z první stavební podoby kostela je zachována celková dispozice stavby, obvodové zdivo a sakristie. Později byl kostel goticky upraven. Během 18. století byl kostel barokně přestavěn. Tehdy byla zvětšena i okna a rozšířen románský portál. Po roce 1948 byl kostel zpustošen. V roce 1972 bylo rozhodnuto o demolici kostela; po celém obvodu kostela byly vyvrtány otvory pro umístění trhavin pro odstřel kostela; odstřel byl v poslední chvíli odvolán. Následně byla v 70. letech 20. století nově opravena šindelová střecha kostela. V 80. letech byl v rámci tzv. "Akce Z" odstraněn hranolový sanktusník. - Pozemek s kostelem patří církvi; o obnovu kostela a přilehlého hřbitova s márnicí usiluje spolek "Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Alter Meles". V roce 2019 půjde na opravu krovu a střechy a oken kostela 200.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje a na opravu ohradní zdi kolem kostela 612.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.090319°N, 12.941244°E

Komentáře

Žádné komentáře