5051 kaple Maria Rast am Stein

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
poutní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 227
Kód katastrálního území:
798924
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1887 - 1888
Poloha:
SSV od vsi, v lese

kamenná, neomítaná, se sanktusníkem

Má novou střechu. Opraveno spárování mezi kameny. Opravena okna. Zavřená, zařízená. Uvnitř na dvou místech odpadl ze stropu kus omítky kvůli zatékání před opravou střechy. - Vedlejší budova (původní kaple, nyní obrazárna) má novou střechu a opravená okna, dveře potřebují opravit. - Kousek pod kaplí je zřícenina bývalého hostince. - Základní pohnutkou pro postavení kaple byl hluboký soucit s Bohorodičkou. Sotva ukázala Božské dítě mudrcům od východu, zjevil se Josefovi anděl ve snách řka: „Vstaň a vezmi dítě i matku jeho a utec do Egypta, neboť Herodes bude hledati dítě, aby je zahubil.“ Mt. 2, 13-18. - A mladičká Matka boží utíká. Když pak k smrti unavená hledá odpočinutí, písčitá, vyprahlá poušť nabízí tvrdý kámen, přece však měkčí než lidské srdce, které ani toho jí nepřeje. - Koncem roku 1841 obecní úředník z Vyššího Brodu se svým dvanáctiletým synem pověsil vedle kamene na strom obraz Panny Marie Sněžné. - V květnu 1887 se sedm chlapců rozhodlo postavit nad kamenem kapličku. Snášeli a přikutáleli kameny a postavili z nich zeď kolem kamene. Z tyčí, větví a kůr udělali střechu. Vyzdobili ji svatými obrázky. Tehdejší kaplan z Vyššího Brodu P. Felix Dick se to dozvěděl, chlapce pochválil a dovolil jim do kapličky postavit pokladničku. Z případných darů jim dovolil koupit větší svatý obraz. To se však nepodařilo, proto větší obraz daroval Josef Dolzer. Zpráva o kapličce se brzy rozšířila, na jednom stromě byl také připevněn velký dřevěný kříž. V polovině srpna 1887 se vydal ke kapličce stařičký opat vyšebrodského kláštera Leopold Wackarž, který rozhodl o stavbě kaple. Stavitel papírny Vltavský mlýn udělal stavební plán a založil silničku z města ke kapli. Obyvatelé se radovali a přispěli peněžitými i jinými dary. Hostinští Franz a Aloisie Preinfalkovi poskytli stavební parcelu, jiní zase dřevo, cihly, potahy a podobně. Velký peněžní dar poskytl také syn již zmíněného obecního úředníka. Zednický mistr Josef Dobush se svými lidmi dokončil stavbu kaple v červenci 1888. Kaple byla určena přibližně pro 150 osob, byla postavena v pseudorománském slohu, se špičatou věžičkou a zvonkem. Dne 29.7.1888 byl posvěcen kříž na věži a zvon. Původně se toto místo mělo jmenovat „Maria v Bučinách.“ Pojmenování „Maria Rast am Stein“ pravděpodobně navrhl velký mariánský ctitel P. Zephirein Tobuer. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie byla malbami vyzdobená kaple vysvěcena opatem Leopoldem Wackaržem. Jedna štědrá selka z Mlýnců darovala větší obnos peněz, ze kterého byla u firmy Stufleser v St. Ulrich v Tyrolsku zakoupena socha Madony s Ježíškem v životní velikosti. Socha byla umístěna na kámen. Obrázky na stěnách pocházejí od poutníků, kteří je darovali. Obraz starého mistra představující mučednickou smrt sv. Šebestiána, byl darován jako poděkování od rodiny Rödlových z Prahy a zakryl skoro celou stěnu. Bohužel se nedochoval. – Původní kaple dosud slouží jako galerie ikon (obrazárna). - Pozemek s kaplí patří církvi.

WGS84 souřadnice objektu: 48.608181°N, 14.295°E

Komentáře

Žádné komentáře