5067 kostel Utrpení Ježíše Krista

Opravené (známka 100) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 122
Kód katastrálního území:
635286, 635260
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1347 - 1348
Poloha:
ve vsi

Má novou střechu. - Kostel byl postaven v letech 1347 - 1348 na příkaz Petra I. z Rožmberka. Sakristie na severní straně kostela je ovšem starší. Je románská a pochází údajně z kostela, který dal zbudovat roku 1258 Vítek z Krumlova. Na severní straně chóru je nástěnná malba ze 14. století, tedy z prvního gotického stavebního období. Tato malba byla objevena teprve před několika lety, kdy do kostela netěsnou a zdevastovanou střechou zatékalo, a tím došlo k opadávání omítky. Malba zobrazuje Pannu Marii s Ježíškem a Tři krále. Ve 2. čtvrtině 16. století prošel kostel přestavbou, při které presbytář získal novou síťovou klenbu s přesekávanými žebry, a v hrotitých oknech byly umístěny kružby. Dlouho plnil roli hojně navštěvovaného poutního místa. Jeho význam upadl za vlády Josefa II., kdy byl asi v roce 1786 uzavřen a postupně chátral. V roce 1856 byl již pustý; o jeho znovuzrození po tomto datu se zasadil jeho patron, kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu. Do roku 1875 byla provedena oprava, jež vzhled kostela změnila. Náklady dosáhly částky 14.000 zl., stavební materiál věnoval kníže Jan Adolf II. bezplatně. Dne 2.5.1875 byl kostel za účasti mnoha hostů slavnostně znova vysvěcen. Princ Adolf Josef, který se slavnosti zúčastnil s princeznou Idou, věnoval na tři oltáře obrazy od vídeňského umělce Friedricha Silchera. Varhany postavil mistr Josef Fisgyri ze Schüttenhofenu. Druhý nový zvon odlil budějovický zvonař Anton Perner. Veškeré řezbářské a truhlářské práce provedl krumlovský truhlář Johann Schinko. - Kostel byl zdevastován po zahrnutí vsi do pohraničního pásma začátkem 50. let 20. století. Již v průběhu 50. let 20. století byly rozkradeny varhany, píšťaly byly rozházené po okolí brigádníky, kteří přijížděli na zemědělské práce. Ukradeny byly i fošny z podlahy kůru. Kostel však nebyl zbořen, protože jej lesní správa používala jako skladiště. V letech 1991 - 1996 proběhla rozsáhlá oprava kostela iniciovaná vyhnanými původními německy mluvícími obyvateli, zejména Johannem Bertlwieserem. Do kostela byla pořízena i kopie gotické sochy Madony ze Svatého Tomáše, jež sem byla přenesena v roce 1938 z nedaleké kaple (originál je dnes v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou) a také kopie velkých raně barokních soch apoštolů umístěných v presbytáři. Kostel byl po opravě znovu slavnostně vysvěcen dne 16.8.1997 českobudějovickým biskupem Antonínem Liškou. - Pozemek s kostelem patří církvi.

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.641285°N, 14.105582°E

Komentáře

Žádné komentáře