5355 kaple Panny Marie Pomocné

Poškozené (známka 340) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1699
Kód katastrálního území:
782084
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
asi počátkem 19. století
Poloha:
v Brantlově ulici

se sanktusníkem

V rekonstrukci; má novou střechu. Dozděno je chybějící zdivo, v roce 2020 bude ještě posílena statika zdiva. Zdivo je nahrubo nahozeno. Bez oken, jsou v nich mříže. Dveře jsou poškozené, ale zavřené. Prázdná. Dřevěnými břevny je podepřen oblouk mezi předsíní a lodí kaple. Kolem stěn kaple uvnitř je odkopána hlína. Kolem kaple je nově uděláno odvodnění. - Majitelem Brantlova dvora byla nejméně sto let rodina Eiterových. Z roku 1837 je doložen Nikolaus, Niklas Eiter. Monogram někoho dalšího z rodiny Eiterů (FE) je vytesán v klenbě vstupního portálu. Na základě Benešových dekretů byl dvůr i s kaplí původním majitelům zkonfiskován a získali jej čeští majitelé, kteří nechali kapli zchátrat. V létě 2016 soukromý majitel daroval kapli městu Vimperk. Dne 9.10.2017 odmítlo zastupitelstvo města Vimperk návrh rady města na demolici kaple a rozhodlo se pokračovat v projektové přípravě pro zajištění celkové obnovy kaple. Myšlenky obnovy kaple se ujal spolek "Vimpersko", který se s městem Vimperk dohodl, že si kapli od města dlouhodobě pronajme, zajistí její opravu a po ní zase kapli městu vrátí. Rada města Vimperk schválila dne 19.2.2018 pronájem kaple spolku "Vimpersko" na pět let. - Pozemek s kaplí patří městu Vimperk; v roce 2019 půjde na opravu střechy kaple 405.000,- Kč z Česko - německého fondu budoucnosti a Nadace OF (celkem má oprava kaple stát cca 1.200.000,- Kč).

Zdroj: Vladimíra Fridrichová Kunešová

WGS84 souřadnice objektu: 49.05247°N, 13.765257°E

Komentáře

  • Vladimíra Fridrichová Kunešová napsal 20.01.2018 10:33

    V současné době se kapli dostává pozornosti spolku Vimpersko a snažíme se o její záchranu. Hledáme však jakékoliv informace o době jejího vzniku, majitelích, případně o jejím vysvěcení a zasvěcení. Místo je památné z doby velkého požáru Vimperku v roce 1904, kdy se Brantlův dvůr stal útočištěm zvířat z hořícího města. O této události píše Karel Klostermann.

  • Vladimíra Fridrichová Kunešová napsal 24.01.2018 10:33

    Díky informacím tohoto webu přidávám další, které jsem získala od PHDr. Skalického - ředitele muzea ve Volyni. Majitelem dvora byla nejméně sto let rodina Eiterových. Z roku 1837 je doložen Nikolaus, Niklas Eiter. Monogram FE je vytesán v klenbě vstupního portálku.

  • Vladimíra Fridrichová Kunešová napsal 04.10.2019 16:59

    Dobrá, dokonce ta nejlepší zpráva - kaple je již v péči stavební firmy. Věcné i peněžní dary získal spolek Vimpersko od občanů, jednotlivců i firem. Děkujeme.