5355 kaple

Poškozené (známka 340) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1699
Kód katastrálního území:
782084
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
asi počátkem 20. století
Poloha:
v Brantlově ulici

se sanktusníkem

Díry ve střeše lodi opraveny. Mírně poškozené zdivo. Omítka zčásti poškozena. Bez oken, část z nich zabedněna. Dveře poškozené, částečně otevřené. Prázdná. - Majitelem Brantlova dvora byla nejméně sto let rodina Eiterových. Z roku 1837 je doložen Nikolaus, Niklas Eiter. Monogram někoho dalšího z rodiny Eiterů (FE) je vytesán v klenbě vstupního portálu. Na základě Benešových dekretů byl dvůr i s kaplí původním majitelům zkonfiskován a získali jej čeští majitelé. V létě 2016 soukromý majitel daroval kapli městu Vimperk. - Pozemek s kaplí patří městu Vimperk; dne 9.10.2017 odmítlo zastupitelstvo města Vimperk návrh na demolici kaple a rozhodlo "pokračovat v projektové přípravě a zajištění realizace její celkové obnovy". O obnovu kaple usiluje spolek "Vimpersko", který se s městam Vimperk dohodl, že si kapli od .města dlouhodobě pronajme, zajistí její opravu a po ní zase kapli městu vrátí. Rada města Vimperk schválila dne 19.2.2018 pronájen kapličky spolku "Vimpersko" na pět let.

Zdroj: Vladimíra Fridrichová Kunešová

WGS84 souřadnice objektu: 49.05247°N, 13.765257°E

Komentáře

  • Vladimíra Fridrichová Kunešová napsal 20.01.2018 10:33

    V současné době se kapli dostává pozornosti spolku Vimpersko a snažíme se o její záchranu. Hledáme však jakékoliv informace o době jejího vzniku, majitelích, případně o jejím vysvěcení a zasvěcení. Místo je památné z doby velkého požáru Vimperku v roce 1904, kdy se Brantlův dvůr stal útočištěm zvířat z hořícího města. O této události píše Karel Klostermann.

  • Vladimíra Fridrichová Kunešová napsal 24.01.2018 10:33

    Díky informacím tohoto webu přidávám další, které jsem získala od PHDr. Skalického - ředitele muzea ve Volyni. Majitelem dvora byla nejméně sto let rodina Eiterových. Z roku 1837 je doložen Nikolaus, Niklas Eiter. Monogram FE je vytesán v klenbě vstupního portálku.