5355 kaple Panny Marie Pomocné

Poškozené (známka 340) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1699
Kód katastrálního území:
782084
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
asi počátkem 19. století
Poloha:
v Brantlově ulici

se sanktusníkem

V rekonstrukci; má novou střechu. Dozděno je chybějící zdivo, v roce 2020 bude ještě posílena statika zdiva. Opravena statika. Zdivo je místy nahrubo nahozeno. Bez oken. Dveře jsou poškozené, ale zavřené. Prázdná, podlaha je vysypána jemným štěrkem. Kolem kaple je nově uděláno odvodnění. - Majitelem Brantlova dvora byla nejméně sto let rodina Eiterových. Z roku 1837 je doložen Nikolaus, Niklas Eiter. Monogram někoho dalšího z rodiny Eiterů (FE) je vytesán v klenbě vstupního portálu. Na základě Benešových dekretů byl dvůr i s kaplí původním majitelům zkonfiskován a získali jej čeští majitelé, kteří nechali kapli zchátrat. V létě 2016 soukromý majitel daroval kapli městu Vimperk. Dne 9.10.2017 odmítlo zastupitelstvo města Vimperk návrh rady města na demolici kaple a rozhodlo se pokračovat v projektové přípravě pro zajištění celkové obnovy kaple. Myšlenky obnovy kaple se ujal spolek "Vimpersko", který se s městem Vimperk dohodl, že si kapli od města dlouhodobě pronajme, zajistí její opravu a po ní zase kapli městu vrátí. Rada města Vimperk schválila dne 19.2.2018 pronájem kaple spolku "Vimpersko" na pět let. - Pozemek s kaplí patří městu Vimperk; v roce 2019 půjde na opravu střechy kaple 405.000,- Kč z Česko - německého fondu budoucnosti a Nadace OF (celkem má oprava kaple stát cca 1.200.000,- Kč).

Zdroj: Vladimíra Fridrichová Kunešová

WGS84 souřadnice objektu: 49.05247°N, 13.765257°E

Komentáře

  • Vladimíra Fridrichová Kunešová napsal 20.01.2018 10:33

    V současné době se kapli dostává pozornosti spolku Vimpersko a snažíme se o její záchranu. Hledáme však jakékoliv informace o době jejího vzniku, majitelích, případně o jejím vysvěcení a zasvěcení. Místo je památné z doby velkého požáru Vimperku v roce 1904, kdy se Brantlův dvůr stal útočištěm zvířat z hořícího města. O této události píše Karel Klostermann.

  • Vladimíra Fridrichová Kunešová napsal 24.01.2018 10:33

    Díky informacím tohoto webu přidávám další, které jsem získala od PHDr. Skalického - ředitele muzea ve Volyni. Majitelem dvora byla nejméně sto let rodina Eiterových. Z roku 1837 je doložen Nikolaus, Niklas Eiter. Monogram FE je vytesán v klenbě vstupního portálku.

  • Vladimíra Fridrichová Kunešová napsal 04.10.2019 16:59

    Dobrá, dokonce ta nejlepší zpráva - kaple je již v péči stavební firmy. Věcné i peněžní dary získal spolek Vimpersko od občanů, jednotlivců i firem. Děkujeme.