5834 kostel sv. Mikuláše

Polozřícené (známka 450) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 39
Kód katastrálního území:
707783
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněn 1352
Poloha:
na Z okraji vsi

V rekonstrukci; presbytář má novou střechu. Na vrcholu zdiva věže je nové rovné provizorní zastřešení (krov věže byl z bezpečnostních důvodů odstraněn počátkem 90. let 20. století, zvony byly v 70. letech 20. století přeneseny do kostela v Koutě na Šumavě). Uvnitř kostela je postaven základ pro nový krov báně věže (je zakryt plachtami). Loď je bez střechy, krovů i dřevěného kazetového stropu (propadly se v roce 1979). Obvodové zdivo lodi sahá téměř do původní výše, pouze přední štít je mírně snížen a jsou prolomeny oblouky nade všemi okny. Fasáda je zničena. Bez oken a dveří. Prázdný. Nově je odstraněna část křovin kolem kostela. - Kostel patří mezi nejstarší kulturní památky v Plzeňském kraji; původní kostelík byl postaven již ve druhé polovině 13. století, v průběhu 14. století byl výrazně přestavěn. Z tohoto období se zachoval netypický trojboký presbytář s malými hrotitými okny a severní zeď lodi. Ve 2. polovině 17. století byl kostel v prostoru lodi rozšířen a doplněn o sakristii, na níž později vyrostla věž, zvýšená v první polovině 18. století o osmibokou zvonici. Kostel byl ještě v roce 1945 kryt šindelem, což výrazně přispělo k jeho rychlé devastaci, která vyvrcholila zřícením krovu lodi v roce 1979. V 80. letech 20. století se pak uvažovalo o demolici celé stavby. Na začátku 90. let byl kostel již silně degradovanou zříceninou. V letech 1994 - 1995 bylo zabezpečeno zdivo lodi, presbytář byl opatřen novým krovem a snesen byl poškozený krov věže. – Pozemek s kostelem patří městu Poběžovice; o opravu kostela usiluje spolek "Mikuláš" ze Šitboře. Do roku 2019 by měly být opraveny presbytář a věž, do roku 2023 i zastřešení lodi. Město také plánuje opravu hřbitovní zdi kolem kostela. - V roce 2018 půjde na opravu věže 1.300.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti. - V kostele byl pravděpodobně pokřtěn šitbořský rodák Jan ze Žatce, autor slavného díla Oráč a smrt. - Vyčištěn a zčásti obnoven je hřbitov u kostela.

WGS84 souřadnice objektu: 49.499051°N, 12.789947°E

Komentáře

Žádné komentáře