← kaple (Hamry) kaple Panny Marie zvaná Švédská (Heřmanovice) →
5909 kaple Panny Marie

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 198
Kód katastrálního území:
700461
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1865
Poloha:
ve vísce

čtvercového půdorysu

Má novou střechu. Zavřená, zařízená. – Jméno víska dostala po dnes již zaniklém kostelíku, který byl zasvěcen svatému Erasmovi. Zmínky o tomto kostele pocházejí už z roku 1400; stával na severním konci vísky. - Současnou kapli nechal postavit roku 1865 nájemce mutěnínského velkostatku Meierhof Georg Halla. V kapli byl kdysi opřen kříž, který pocházel ještě z původního kostelíka. Kromě něj zde byla ještě socha Panny Marie, která bývala obložena mnoha děkovnými a pamětními mincemi. Každoročně sem bývala pořádána v sobotu po svatém Erazimovi procesí z Mutěnína. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1838. - Pozemek s kaplí patří obci Mutěnín; obec v letech 2016 - 2017 zorganizovala opravu kaple.

Zdroj: www.dobrohost.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.539277°N, 12.768187°E

Komentáře

Žádné komentáře