6067 kaple Povýšení sv. Kříže

Poškozené (známka 340) zděné velké kaple

Druh stavby:
poutní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 25
Kód katastrálního území:
653179
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
(1747 - 1756), 1859 - 6.6.1862 (vysvěcena)
Poloha:
J od vsi, na Křížovém vrchu

velká kaple (kostelík)

V rekonstrukci; má nové krovy a střechu. Věž, průčelí a přední asi čtvrtina lodi má novou fasádu. Pravá strana lodi má zčásti novou, ještě nenatřenou omítku, zčásti má osekanou původní omítku (omítnuta jsou i zazděná okna). Zbytek lodi má fasádu zničenou. Okna v zadní části lodi jsou zazděná, dveře zavřené. – Kaple je jednolodní stavbou s obdélnou lodí a mírně odsazeným pětibokým presbytářem. Stěny jsou členěny širokými pilastry a obdélnými, segmentově zaklenutými okny. K západnímu rohu severní stěny přiléhá hranolová věž, k ose presbytáře drobná čtvercová sakristie, později zbořená. - Nejstarší církevní stavbou na kopci zvaném původně Vrabina byl kříž postavený v roce 1739 Janem Václavem Eberlem; kopec se stal záhy poutním místem a začalo se mu říkat Křížový vrch. Na počátku války o rakouské dědictví dal chotěšovský probošt Christoph Schmiedl slib, že pokud nebudou muset řeholníci z kláštera utíkat před nepřátelskými vojsky, nechá na Křížovém vrchu postavit kostel. Základní kámen kostela byl položen 3.1.1747, dokončen byl 9.11.1755. Byl postaven podle vzoru pražského kostela Na Karlově, stěny byly vyzdobeny freskami malíře Julia Luxe. Uvnitř byly čtyři oltáře - sv. Jana Křtitele, sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Nepomuckého, čtvrtý oltář byl vyvýšený, vedlo k němu 18 mramorových schodů a visel na něm zázračný kříž. Ve schodech byly zabudovány ostatky svatých a po stranách schodů stálo 12 pozlacených andělů. Kostel byl zrušen v roce 1782 za josefínských reforem společně s chotěšovským klášterem. V roce 1802 byl kostel prodán a následně rozebrán na stavební kámen. V roce 1859 zahájil chotěšovský kaplan Felix Koch na místě zbořeného kostela stavbu nové kaple. Ta byla vysvěcena dne 6.6.1862 a byl do ní znovu umístěn zázračný kříž, v mezidobí uložený v kostele ve Stodu. V roce 1890 byla ze sbírek zahájena stavba křížové cesty ke kapli; ta byla vyzdobena sochami plzeňského sochaře Galganiho. Roku 1929 byla ke kapli přistavěna drobná sakristie a v roce 1931 věž s vyhlídkovou plošinou. Poslední pouť ke kapli spojená se mší se konala v roce 1959, poté byly poutě zakázány. V roce 1967 zabrala vrch armáda, která kapli využívala jako naváděcí bod pro vojenské letiště v Líních; v té době byla zničena křížová cesta vedoucí na vrchol. Roku 1995 byla kaple vrácena církvi, později byla převedena na obec. Po předání kaple do majetku obce byly odstraněny zbytky krovů a střechy nad lodí a přístavkem, zbořena klenba nad lodí (z větší části nebyla poškozena) a zbořena celá sakristie vzadu; zbořen byl i přilehlý dům pro poutníky. - Kaple i pozemek pod ní patří městu Stod; peníze na opravu shání mikroregion Radbuza (v roce 2004 mikroregion Radbuza opravil vyhlídkovou věž, na dokončení celé opravy je třeba cca 5 mil. Kč). V roce 2014 byla v kapli opravena podlaha, aby v ní mohla být jako expozice umístěna torza soch křížové cesty, jež se podařilo zachránit. - V roce 2016 půjde na opravu severní fasády kaple 40.000,- Kč z dotačních programů Plzeňského kraje.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.621851°N, 13.212822°E

Komentáře

Žádné komentáře