6192 kostel Navštívení Panny Marie

Poškozené (známka 400) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
742627
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
původní 1790, přestavěn 1834 - 1838, od 1854 farní
Poloha:
v J části vsi

V říjnu 2018 byla odstraněny střecha, krovy a strop kostela. Zůstává obvodové zdivo do původní výše, místy je mírně poškozena korunní římsa. Omítka je zčásti poškozená. Bez oken a dveří. Přístupný, uvnitř je vyklizen od trosek. V klenbě zděné kruchty je menší díra. Nově jsou vyřezány náletové dřeviny v okolí kostela. – Původní dřevěný kostel ve vsi se začal stavět v roce 1790, v důsledku francouzských válek pak byla stavba zastavena. Roku 1808 byla na starých základech vybudována nová stavba dřevěného kostela. Současný kostel byl postaven hrabětem F. A. Libštejnským z Kolowrat mezi lety 1834 - 1838 v empírovém slohu podle plánu tachovského stavitele Anthona Thurnera. Jednolodní, obdélný, s pětiboce uzavřeným presbytářem, s pravoúhlou sakristií v ose a hranolovou věží před západním průčelím. Zevně obdélný, polokruhově uzavřená okna. - Po roce 1948 Pohraniční stráž kostel používala jako sklad sena a stáj pro koně a dobytek a později jako skladiště zemědělského materiálu. - Pozemek s kostelem patří spolku "Omnium"; spolek kostel převzal v roce 2016, aby mohl zorganizovat jeho opravu. Na podzim 2017 spolek získal všechny potřebné podklady k podání žádosti o stavební povolení. V roce 2019 půjde na obnovu střechy presbytáře a sakristie kostela 400.000,- Kč z Česko - německého fondu budoucnosti a dalších 209.000,- Kč z dotace od ČSOB a z veřejné sbírky. - Dne 18.8.2019 se v kostele uskutečnila bohoslužba na podporu záchrany objektu, kterou celebroval farář z bavorského Waidhausu Georg Hartl.

Zdroj: Ing. Jakub Děd

WGS84 souřadnice objektu: 49.687242°N, 12.541343°E

Komentáře

Žádné komentáře