6433 bývalý kostel sv. Jana Křtitele

Polozřícené (známka 450) zděné kostely

Druh stavby:
poutní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1122/2
Kód katastrálního území:
667676
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněn 1572, znovu postaven 1728 - 1732
Poloha:
v S části vsi

stará zřícenina velikého kostela

Bez střechy a krovů, klenba ještě zčásti drží. Bez nejpřednější části (odstřelena 1957, aby se v kostele nemohli skrývat "záškodníci"), jinak stěny prakticky do původní výše, má zbytky omítky. - Kostel je velkolepou barokní stavbou. Loď kostela je obdélná, ve střední části rozšířená do náznaku jednoduchého křížení. Završena byla v západní a východní části valenou nebo plackovou klenbou s výsečemi, střední část kopulí. Při severní a jižní stěně byly z vnější části přistavěny obdélné sakristie či kaple, v interiéru patrové oratoře. Loď je osvětlena dvěma patry obdélných oken, pocházejících z doby přestavby na manufakturu. Na východě je připojen presbytář, uzavřený zevnitř půlkruhově, z vnějšku trojboce. Zaklenut byl valenou klenbou, závěr konchou. Západní část byla odbourána. Vnější stěny jsou členěny výraznými štukovými lizénami a profilovanou podokenní římsou.- Kostel nechal v letech 1728 - 1732 vystavět hrabě Václav ze Sinzendorfu, majitel panství Planá. Základní kámen s olověnou nápisovou deskou byl slavnostně položen 1. června 1728 a 24. června 1732 byl kostel slavnostně vysvěcen kladrubským opatem Josefem Sieberem. Roku 1733 byl interiér vyzdoben nástěnnými malbami V. Schmidta. V roce 1781 byl kostel uzavřen a roku 1784 definitivně zrušen. V roce 1830 koupil chátrající stavbu malíř porcelánu Josef Müller a přestavěl ji na továrnu k výrobě porcelánu. Výroba běžela pouze do roku 1835. Objekt opět chátral a část zdiva byla rozebrána na stavební materiál. Pozemek s kostelem patří firmě Laspa, s.r.o. z Klíčova. - Ves Svatý Jan je zcela zbořena.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.793557°N, 12.735481°E

Komentáře

  • Pavel Prášil napsal 03.04.2013 13:40

    Kostel sv. Jana Křtitele ( dle soupisu památek)

  • Michal Valenčík napsal 04.04.2013 22:46

    Informace doplněna, děkuji.