6602 kostel sv. Jiří

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 16
Kód katastrálního území:
693570
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Poloha:
na návrší ve vsi

V rekonstrukci; mimo věž má novou střechu. Věž má vcelku novou měděnou střechu. Ve zdivu lodi jsou místy svislé praskliny; presbytář a přístavek mají opravenou statiku. Fasáda je zničena. Okna jsou většinou rozbitá, ale jsou v nich mříže. Uvnitř má kostel nový strop, zatím jen z prken. V interiéru je zajímavá umělecká instalace Jakuba Hadravy - ze sádry vytvoření duchové věřících. Nově jsou odkopány nánosy hlíny kolem kostela, kolem levé a zadní strany kostela je nově postavena opěrná zeď. - Kostel byl již v roce 1352 farním, později prošel několika přestavbami. Pozoruhodná, vývojově složitá stavba má cennou, raně gotickou sakristii ze 3. čtvrtiny 13. století, která byla připojena k staršímu nedochovanému presbytáři, nahrazenému novým ve druhé čtvrtině 14. století. Za husitských válek byl kostel pobořen. Po opravě v 16. století se z gotické stavby zachoval pouze presbytář se dvěma poli křížové klenby s jednoduchým plochým svorníkem, a sakristie s křížovou žebrovou klenbou na pyramidálních konzolách se svorníkem s vyrytou růží. Po požáru v roce 1796 byl kostel obnoven a přestavěn znovu v letech 1854 – 1858 novorománsky a novogoticky, včetně připojené věže, která byla jako jediná část kostela obnovena ještě roku 1992. K obdélné gotické lodi s pětibokým závěrem přiléhá na severu pravoúhlá sakristie, na západě hranolová věž s jehlancovou střechou. Novorománským portálem na jižní straně se vstupuje do plochostropé lodi, kde je na triumfálním oblouku nápis z evangelia sv. Lukáše „Mein Haus ist ein Bethaus“ (Můj dům je domem modlitby). Interiér kostela měl novorománské a novogotické vybavení z roku 1858. Hlavní oltář zdobil obraz sv. Jiří od plzeňského malíře J.Herzoga. Postranní oltáře doplňovaly obrazy Panny Marie a Nejsvětějšího srdce Ježíšova od malíře K. Javůrka z roku 1876. Kamenná křtitelnice z doby kolem roku 1620, se třemi génii tvořícími nohu nesoucí kalich, byla přenesena do kostela svatého Jana Křtitele v Manětíně. – Pozemek s kostelem patří církvi; v roce 2019 půjde na opravu fasády a oken kostela a jeho odvlhčení 1.700.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

WGS84 souřadnice objektu: 50.016504°N, 13.160558°E

Komentáře

  • Petr Koukl napsal 08.10.2013 23:26

    V současné době je v kostele stálá výstava soch od Jakuba Hadravy pod názvem " Věřící". Zájemci o prohlídku se mohou objednat na tel.606169636 .