← kaple sv. Blažeje (Lužice) zvonice (Mukařov) →
6656 kaple sv. Kříže

Polozřícené (známka 450) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 3
Kód katastrálního území:
691780
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
přelom 50. a 60. let 18. století
Poloha:
u kostela

pozdně barokní

V rekonstrukci; přední stěna je staticky zabezpečena, dozděna a zepředu podepřena dřevěnými břevny. Boční stěny jsou zepředu asi z 1/5 dozděny do původní výše, zbytek je dozděn do výše cca 1,5 - 2 m (mimo pracovní vstup v pravé stěně). - Kaple je obdélná stavba obdélného půdorysu, orientovaného ve směru východ - západ. Kaple měla valbovou střechu, uvnitř byla plochostropá. Po devastaci v době komunizmu ze stavby zbyla jen poničená východní štítová původně trojosá strana se završeným vysokým atikovým nástavcem (s nikou, ve které byla původně umístěna socha sv. Maří Magdalény) s trojúhelným štítem. Obě postranní křídla chybí. Zbylé obvodové zdi byly ploché, nečleněné, jen na severní a jižní straně bylo obdélné okno. Závěr kaple byl pravoúhlý. Střechu tvořila nepravá mansarda, krytinou byla břidlice. - Kaple byla postavena na přelomu 50. a 60. let 18. století. Někdy v 1. polovině 20. století byla k její zadní stěně přistavěna podsklepená márnice, do sklepa vedly dveře ze severní strany. Do bočních stěn kaple byly zapuštěny náhrobníky z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Ještě koncem 60. let měla kaple jen menší díry ve střeše a stropě, kolem roku 1975 byly ve střeše velké díry a strop byl zřícen. Komunistická předsedkyně Místního národního výboru nechala v 80. letech 20. století kapli (a k ní přistavěnou márnici) z větší části rozebrat, přestože byla památkově chráněná, aby její rodina získala materiál na stavbu garáže. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kaplí patří církvi, která organizuje opravu kaple; v roce 2022 půjde na opravu kaple 525.000,- Kč z dotačních programů Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Zdroj: Petr Culek

WGS84 souřadnice objektu: 50.782953191706°N, 14.36847942576°E

Komentáře

  • Kateřina Hekrdlová napsal 18.04.2021 16:56

    Vypadá to, že se ji rozhodli dostavět. https://mapy.cz/zakladni?x=14.3666364&y=50.7828958&z=17&source=base&id=2131326&gallery=1&sourcep=foto&idp=2952526

  • Michal Valenčík napsal 21.04.2021 21:21

    Děkuji za odkaz, ano, je to tak, kapli loni začali opravovat. Už ji mám i nafocenou, ale zatím jsem se k nahrání fotek nedostal, tak jsem teď alespoň zaktualizoval text.