← kaple Zmrtvýchvstání Páně (Kašperské Hory) kaple (Kostelec) →
6754 kaple sv. Jana Křtitele

Torzální (známka 500) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 201/6
Kód katastrálního území:
779733, 779750
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1775, přestavěna 1858
Zbořeno:
v 70. letech 20. století
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Zčásti zbořena; zůstalo pouze obvodové zdivo podkovovitého tvaru z velkých kamenů (cca 4,5 x 5,7 m) do výšky: přední stěna 0,5 m, pravá a zadní stěna cca 1,5 – 1,7 m, levá stěna se dozadu postupně zvedá z cca 0,5 na cca 1,5 m. Zdivo dosti poškozeno. Uvnitř trosky. Nově vyřezány okolní křoviny a stromy. - První kaple byla ve vsi Knížecí postavena roku 1775. Dřevěný kříž, který stál původně na jejím místě, byl uschován pod střechou nového svatostánku. Kaple byla v roce 1858 přestavěna a rozšířena. V následujících letech pořídili místní obyvatelé také nové vybavení; roku 1871 to byl nový zvon a roku 1886 nový oltář. Jeho autorem byl Josef Hille ze sousedního Císařského, oltářní obraz svatého Jana Křtitele namaloval neznámý malíř z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Zvon musel být během první světové války (roku 1917) odevzdán pro válečné účely. Po skončení války si obyvatelé obce pořídili zvon nový. Po druhé světové válce byla téměř celá obec Knížecí vysídlena. Kaple přežila poválečné demolice, nikdo se však o ni nestaral, a tak rychle chátrala. Její osud byl zpečetěn v 70. letech 20. století. V roce 1976 byl ze sanktusníku ukraden zvon a v roce 1978 kaple pobořena; kameny ze zdiva byly použity při stavbě nových chat. Překlad nad vstupními dveřmi s datací 1858 byl použit při stavbě chaty č.p. 3. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Daniel Tvrdík z Rumburka).

Zdroj: Anna Pacholíková

WGS84 souřadnice objektu: 50.975426°N, 14.414051°E

Komentáře

  • Anna Pacholíková napsal 14.09.2012 11:10

    V roce 1775 byla vystavěná kaple Sv. Jana Křtitele na místě, kde dříve stával dřevěný kříž, který byl uchován pod střechou kaple. Tato kaple byla následně v roce 1858 přestavěna, dnes již nestojí. Zvon byl odcizen a kaple rozbořena v sedmdesátých letech a kameny ze zdiva byly použity při stavbě nových rekreačních objektů. Překlad nad vstupními dveři s uvedením roku 1858 byl použit při stavbě domu vlevo od kaple.

  • Michal Valenčík napsal 22.09.2012 23:03

    Informace doplněny, děkuji.