6789 kaple sv. Jáchyma

Poškozené (známka 344) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 300
Kód katastrálního území:
686271
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1. polovina 18. století), 1913 - květen 1914 (posvěcení)
Poloha:
SV od vsi, v lese

se sanktusníkem

Ve střeše jsou malé díry, sanktusník je bez zakončení a dosti poškozený. Omítka je mírně poškozená. Okna jsou rozbitá a zabedněná. Dveře jsou otevřené. Prázdná. Dřevěný strop uvnitř s menšími dírami. - Původ kaple sv. Jáchyma sahá až do roku 1716, kdy se jistý lobendavský občan jménem Schlenkrich vracel skrze Sasko do své rodné vsi. Cestou uviděl hlouček dětí vláčejících na provázku obraz svaté Anny. Zbožný muž jej od dětí vykoupil a po návratu domů ho věnoval lobendavskému kostelu. Obraz umístěný na sloupku byl dlouhá léta vystaven na starém Anenském vrchu, což je starší označení dnešního Jáchymova vrchu. Často se stávalo, že obraz během bouří spadl, a tak pro něj byla postavena, patrně ještě v první polovině 18. století, malá dřevěná kaple, původně zasvěcená svaté Anně. Postupem času si Lobendavští přáli mít svatou Annu více na očích, proto mezi sebou uspořádali sbírku, z jejíhož výtěžku nechali v letech 1775 - 1777 postavit při cestě do Lipové na dnešním Anenském vrchu novou zděnou kapli. Dřevěná kaple na starém Anenském vrchu sice osiřela, ale je pravděpodobné, že ne na dlouhou dobu. Neznámí dobrodinci zakoupili obraz svatého Jáchyma, manžela svaté Anny, a rázem byla dřevěná kaple i kopec pojmenovány právě po sv. Jáchymovi, otci Panny Marie. Mapa stabilního katastru z roku 1843, již uvádí Jáchymův vrch s kaplí svatého Jáchyma a také s křížovou cestou. - Tento stav vydržel až do počátku 20. století, kdy snad ještě původní dřevěná kaple shořela. Při požáru byla patrně zničena i křížová cesta. Nová, zděná a podstatně větší kaple byla posvěcena v květnu 1914, novou křížovou cestu požehnal v roce 1916 Thaddäus Walter z rumburského kapucínského kláštera. Autorem nového poutního areálu byl Franz Eiselt ze sousední vsi Lipová. Kolem ústřední kaple stálo třináct pískovcových zastavení křížové cesty, kterou zakončovala kaple Božího hrobu. Trochu níže a stranou očím poutníků vyrostla ještě jedna stavba, a to sakristie. Při obecní cestě vedoucí na vrchol ke kapli bylo patrně v této době zhotoveno sedm zastavení znázorňujících Sedm bolestí Panny Marie. - Poutní areál sloužil svému účelu tři desetiletí. Pravidelně vždy 26. července začínalo na svátek svaté Anny osm dní vyhlášené a hojně navštěvované pouti. Poněkud skromnější pouť ke cti jejího manžela se slavila o něco později, vždy 16. srpna, kdy se původně (až do 60. let 20. století) slavil svátek svatého Jáchyma. Podle dostupných informací tomu však v Lobendavě bylo naposledy roku 1944. Během léta 1945 už měli lidé ze Šluknovského výběžku jiné starosti; původní obyvatelé spjatí s krajem museli ve velkém s prázdnýma rukama odejít. Ne všichni nově příchozí měli k církevním památkám úctu. A tak se nesla druhá polovina 20. století ve znamení jejich devastace. V letech 1950 - 1964 se celý kopec ocitl v nepřístupném hraničním pásmu. Muži v uniformách byli k poutnímu místu vcelku šetrní a opravdu zlé časy nastaly až po otevření hraničního pásma. Kaple přišla kaple o vnitřní vybavení, okna a celkově zchátrala. Zastavení se Sedmi bolestmi Panny Marie zmizela neznámo kam a zastavení křížové cesty někdo shodil a zničil, stejně jako kapli Božího hrobu a sakristii (zbytky sakristie odolávaly až do počátku tohoto století). K devastaci areálu se také přidaly složité majetkové poměry, když se kaple ocitla po roce 1989 v soukromých rukou. Kopec s křížovou cestou dnes patří státu a spravují jej Lesy České republiky, příjezdová cesta je v majetku obce Lobendava a kapli svatého Jáchyma, po vyjasnění vlastnických poměrů, vlastní Římskokatolická farnost Lobendava. - V roce 2014 byla kaple spolu se zbytky křížové cesty prohlášena kulturní památkou. - Kaple s křížovou cestou je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kaplí patří církvi; církev společně s obcemi Lobendava a Lipová vyhlásily v květnu 2017 sbírku na opravu kaple, kapli samotnou si pak od církve pronajal spolek Nixdorf a plánuje její opravu. Dne 20.7.2019 se v kapli konala první mše od konce 2. světové války. - V roce 2020 půjde na opravu střechy kaple 200.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR. Na rok 2021 je pak plánována oprava oken, dřevěného kůru, dveří a vnějších i vnitřních omítek. Obce Lipová a Lobendava společně pro kapli zakoupily na Slovensku oltář.

Zdroj: Mgr. Petr Pánek; www.rumburk.farnost.cz

WGS84 souřadnice objektu: 51.028322°N, 14.341604°E

Komentáře

Žádné komentáře