← kostel sv. Michala (Zlovědice)
7058 kostel sv. Bartoloměje

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 21
Kód katastrálního území:
746509
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1. polovina 18. století, přestavěn 1892 - 1893
Poloha:
ve vsi

V rekonstrukci; presbytář má novou střechu. Téměř celá levá strana lodi a přední polovina pravé strany lodi mají novou střechu provizorně krytou lepenkou. Malé části střechy na obou stranách lodi jsou provizorně zakryty plachtami (na pravé straně lodi je plachta stržena). Zbytek lodi má střechu s většími dírami. Přístavku na levé straně chybí střecha, krovy i strop. Zdivo tohoto přístavku sahá téměř do původní výše, pouze nad oknem je prolomené. Kostel je staticky narušen kvůli sesuvu půdy na svahu, nad nímž stojí; ve zdivu přístavku a zadní části lodi vede velká svislá prasklina, praskliny jsou patrné i na vítězném oblouku uvnitř (roku 2006 bylo uvnitř kostela postaveno dřevěné lešení podpírající v celé ploše strop, vítězný oblouk a kruchtu). Loď a presbytář mají místy dozděnou korunní římsu. Fasáda je zničena. Presbytář má nová okna. Některá okna v lodi jsou rozbitá, vchody jsou zazděny. Uvnitř zpustošený. Nově jsou odstraněny křoviny z okolí kostela. – Poslední mše se v kostele konala kolem roku 1970. Dne 25.11.1986 poslali Otakar Parma, vedoucí odboru kultury Okresního národního výboru v Lounech a Miroslav Chot, tajemník pro věci církevní Okresního národního výboru v Lounech společný dopis Ministerstvu kultury ČSR s žádostí o odejmutí památkové ochrany celkem 17 objektů v okrese Louny, aby mohly být zbořeny. V dopise uvedli, že odejmutí památkové ochrany těchto objektů bylo navrhováno již ve zprávě o provedení generální aktualizace památkových objektů v letech 1985 a 1986. Dále v dopise uvedli, že "stavební stav navrhovaných objektů je plně havarijní a životu nebezpečný. Navrhované objekty pro upuštění památkové ochrany jsou již dlouholetým problémem, který nebyl důsledně řešen. Možnosti opravy, a to jak kapacitní, tak finanční nejsou v rámci okresu možné zajistit. Oprava by byla značně nerentabilní, protože by stejně nebylo pro objekty využití. Ve většině případů jde současně o objekty, které jsou přes všechnu starostlivost o zabezpečení opravy a zabezpečení vstupu zdrojem úrazů dětí a mládeže a v neposlední řadě i nejsou okrasou pro obec." Jedním z objektů v seznamu byl i kostel v Žaboklikách, jehož stav je v dopise popsán následovně: "Poškozená a prohnilá okna, opadaná omítka stropu, prasklý nosný oblouk za hlavním oltářem a ž po základy, pod jižním oknem dvě průběžné trhliny navazující na základy a kryptu, opadaná omítka, špatná krytina věže, nevyužitelné, neopravitelné." Než se stačilo sejmutí památkové ochrany na ministerstvu vyřídit, došlo k revoluci v listopadu 1989 a demoliční snahy byly zastaveny. - Kvůli statickému narušení stavby plánovala církev v roce 2006 "řízené" zbourání poškozeného stropu; protože se to ukázalo technicky velmi obtížně proveditelné, byly peníze využity na postavení podpůrného lešení. - Pozemek s kostelem patří od roku 2013 obci Nové Sedlo; ta nechala zpracovat projektovou dokumentaci na opravu kostela a postupně shání dotace na opravu (jen na základní statické zajištění je třeba cca 5 mil. Kč, na celkovou opravu cca 18 mil. Kč). V roce 2017 půjde na opravu kostela 300.000,- Kč z dotačních programů Ústeckého kraje. - Obec Nové Sedlo by chtěla kostel do budoucna využívat pro kulturní účely.

WGS84 souřadnice objektu: 50.318698°N, 13.454448°E

Komentáře

Žádné komentáře